Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

 Po ciężkim półroczu Grupa Wielton oczekuje stopniowej poprawy na europejskich rynkach.

Grupa Wielton wypracowała w pierwszym półroczu br. 814,6 mln zł przychodów ze sprzedaży. Przymusowe przestoje zakładów produkcyjnych i silny spadek popytu spowodowane pandemią koronawirusa istotnie wpłynęły na sprzedaż producenta. W okresie tym przychody Grupy spadły o 38,6 proc. w porównaniu do rekordowego pod względem sprzedaży analogicznego okresu w ubiegłym roku. W pierwszym półroczu br.skonsolidowana sprzedaż wolumenowa wyniosła 7087 szt. (spadek o 40,9 proc.) i przełożyła się na wynik EBITDA, który wyniósł 23,8 mln zł (spadek o 72,1 proc.). Strata netto Grupy wyniosła 0,8 mln zł. Pomimo niesprzyjających okoliczności Grupa Wielton zwiększyła udziały rynkowe niemal na wszystkich kluczowych rynkach.

Po okresie dynamicznego wzrostu, rynek zmagał się z wyzwaniami związanymi z Pakietem Mobilności, Brexitem oraz pandemią COVID-19.Lockdown spowodowany pandemią radykalnie obniżył globalną aktywność gospodarczą.

Dzięki odpowiednim decyzjom poprzedniego zarządu i bliskiej współpracy z Radą Nadzorczą oraz wypracowanym synergiom pomiędzy spółkami, Grupa Wielton stabilnie przeszła przez pierwsze miesiące pandemii. Obecnie skupia się przede wszystkim na poprawie rentowności i obniżeniu zadłużenia, dbając o bezpieczeństwo płynnościowe poszczególnych spółek, dzięki efektywnemu zarządzaniu kapitałem pracującym. Działania mają na celu zagwarantować akcjonariuszom wzrost wartości spółki pomimo tak trudnego otoczenia. Spółka przewiduje, że druga połowa roku powinna być bardziej optymistyczna. Europejskie gospodarki odnotowały duży spadek gospodarczy, jednak popyt na produkty Wieltonu i uruchomione ponownie możliwości produkcji, dają szansę na powrót do stabilnego wzrostu. Wszystko zależy jednak od tego, jak będzie się rozwijać sytuacja związana z koronawirusem. Nabywane nowe doświadczenia i skuteczna nauka radzenia sobie z nową rzeczywistością pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. – powiedział Paweł Szataniak, prezes zarządu Wielton S.A. i Grupy Kapitałowej.

Fruehauf, francuska spółka Grupy Wielton, pozostała silnym liderem na swoim rynku z 16,5 proc. udziałem. W całym pierwszym półroczu Fruehauf wypracował 226,7 mln zł (spadek o 41,4 proc. przychodów i 1767 szt. sprzedaży wolumenowej (spadek o 46,2 proc.).

W Polsce w pierwszym półroczu 2020 r. cały rynek skurczył się o prawie 51 proc. Jednocześnie w okresie tym Spółka zwiększyła swój udział w rynku do 14,2 proc.

W raportowanym okresie Grupa utrzymała stabilność cen i ograniczyła dynamikę spadku sprzedaży. Czas przestoju wykorzystano na poprawę efektywności i modernizację zakładów produkcyjnych Wielton w Wieluniu. To na czym skupiamy obecnie uwagę, to praca nad poprawą efektywności operacyjnej, organizacyjnej, a także optymalnym wykorzystaniu kapitału pracującego szczególnie w spółce Wielton w Wieluniu. – podsumował Mariusz Golec, I wiceprezes zarządu Wielton SA, CEO Grupy Kapitałowej.

Grupa Wielton skutecznie zmniejszyła koszty sprzedaży produktów oraz koszty zarządu, co pozwoliło wypracować 23,8 mln zł zysku EBITDA (spadek o 72,1 proc.).

Trafnym było rozpoczęcie już w marcu rozmów z bankami w sprawie uzyskania kredytu z gwarancją BGK. Jednocześnie uruchomione zmniejszanie zapasów i restrykcyjne egzekwowanie należności pozwoliły na utrzymanie dobrych relacji płatniczych z dostawcami, zapewniając bieżącą płynność wszystkim spółkom w Grupie. Z tych względów podpisana w lipcu umowa kredytowa opiewa na kwotę znacznie mniejszą niż pierwotnie wnioskowana. W średniej perspektywie, naszym celem jest powrót do generowania wyższej EBITDA i sukcesywne zmniejszanie zadłużenia. – powiedział Piotr Maciej Kamiński, wiceprezes zarządu Wielton S.A. i CFO Grupy Kapitałowej.

Z początkiem czerwca Wielton wprowadził nową strukturę zarządzania i nadzoru w Grupie Kapitałowej. Dotychczasowy skład zarządu Spółki Wielton został rozszerzony o osoby pełniące funkcje centralne. Zmiana wynikała bezpośrednio z przyjętej strategii rozwoju, a jej celem było uzyskanie bardziej efektywnego zarządzania aktywami i synergiami w Grupie. Wielton wydzielił także działalność zakładów produkcyjnych w Wieluniu, aby docelowo stanowiły odrębną jednostkę organizacyjną Wielton Wieluń. W obecnej strukturze polska spółka zajmuje taką samą pozycję jak pozostałe podmioty wchodzące w skład Grupy Wielton.

 

 

 

 

 

 

 

Początek strony