Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Jakby zapomniany fragment starej betonówki Berlin -Wrocław z lat 30 będzie w końcu przebudowany. GDDKiA zawarła umowę na przebudowę ponad 16 kilometrowego, trzeciego odcinka południowej jezdni drogi krajowej nr 18.

Do parametrów autostrady zostanie dostosowany fragment, który zaczyna się blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa, a kończy na granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego. Kontrakt o wartości ponad 175,1 mln zł zrealizuje firma Budimex. Zakończenie robót planowane jest w 2023 roku.

Zadaniem wykonawcy będzie przebudowa południowej jezdni drogi krajowej nr 18 oraz jej otoczenia. Prace będą polegać głownie na wymianie zdegradowanej nawierzchni i dostosowaniu nośności drogi do obciążenia 11,5 t/oś, przy uwzględnieniu prognozowanego natężenia ruchu właściwego dla autostrady. W zakres inwestycji wchodzi również budowa dróg dojazdowych, przebudowa węzła Iłowa oraz budowa urządzeń infrastruktury technicznej oraz związanych z ochroną środowiska (np. przejścia dla zwierząt). Na inwestycję przewidziano 25 miesięcy od podpisania umowy.

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie drogi krajowej nr 18 do standardów autostrady na odcinku Olszyna - Golnice o długości ponad 70 km. Inwestycja została podzielona na cztery odcinki realizacyjne:

od granicy państwa do km 11,86 w stronę Wrocławia) - w realizacji, zakończenie w II połowie 2023 r.;

od km 11,86 do km 33,76 - w realizacji, zakończenie robót planowane jest w II połowie 2022 r.;

od km 33,76  - granica woj. lubuskiego i dolnośląskiego - umowa podpisana , zakończenie w 2023 r.;

granica woj. lubuskiego i dolnośląskiego - węzeł Golnice - wybrano najkorzystniejszą ofertę, planowane podpisanie umowy w I kw. 2021 r.

Droga krajowa nr 18 łączy autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie. Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin - Wrocław. W listopadzie 2004 r. rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w 2006 r.

 

Początek strony