Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Daimler Truck AG podpisał nową odnawialną linię kredytową o wartości 5 miliardów euro. Spółka wykorzystuje obecnie atrakcyjne warunki na rynku kredytowym.

I zastępuje istniejącą od momentu wydzielenia konsorcjalną linię kredytową w tej samej wysokości przed osiągnięciem terminu zapadalności.

Celem nowej konsorcjalnej linii kredytowej jest zwiększenie elastyczności finansowej i zabezpieczenie długoterminowej płynności, a także zabezpieczenie pierwszorzędnego ratingu kredytowego.

Oprócz BNP Paribas, Deutsche Bank i LBBW, które odegrały rolę koordynującą w negocjacjach, w negocjacje zaangażowanych jest kolejnych 26 banków krajowych i międzynarodowych. Czas trwania nowej linii kredytowej wynosi pięć lat, z możliwością dwukrotnego przedłużenia za każdym razem o kolejny rok. Linia kredytowa obejmuje również opcję zwiększenia wolumenu kredytu o dalsze 1,5 miliarda euro w okresie obowiązywania, według uznania banków udzielających kredytu.

Oprócz bardziej atrakcyjnych warunków, około dwa lata po wydzieleniu się z byłego Daimler AG, Daimler Truck skorzystał z okazji i zrestrukturyzował swoje strategiczne relacje bankowe.

 

Początek strony