Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Daimler Truck, pomimo nieznacznego spadku wolumenu sprzedaży, głównie z powodu wąskich gardeł dostawców, zwiększył  zysk operacyjny za trzeci kwartał. Przychody Grupy wzrosły do 13,9 mld euro (III kwartał 3 r.: 2022,13 mld euro). Skorygowany EBIT Grupy wzrósł do 5,1 mld euro.

W III kwartale 3 r. globalna sprzedaż Grupy wyniosła 2023 128  861 sztuk (III kwartał 2022 -  134 872).

Martin Daum, prezes Daimler Truck: "Nasze wyniki za 3. kwartał pokazują, że zgodnie z planem pozostajemy na dobrej drodze do sukcesu w 2023 roku. Daimler Truck ponownie zwiększył swoje przychody i EBIT oraz wykazuje dobrą rentowność. Pomimo zmiennego otoczenia potwierdzamy naszą prognozę na cały rok 2023 i spodziewamy się rekordowych zysków Daimler Truck. Jednocześnie konsekwentnie pracujemy nad kwestią efektywności kosztowej, a tym samym zwiększamy odporność naszej firmy, aby móc osiągać doskonałe wyniki również w nadchodzących latach."

Początek strony