Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Skonsolidowane przychody Grupy Wielton w 2027 r., z uwzględnieniem fuzji i przejęć,  mają wynieść ok. 1,5 mld euro, wobec 732 mln euro w 2022 r. Wolumen sprzedaży zwiększy się w tym okresie z 23,2 tys. do ok. 45 tys. sztuk pojazdów.

W 2027 r. w wyniku zarówno rozwoju organicznego, jak i akwizycji stopa marży EBITDA wyniesie 8 proc. Relacja długu netto do EBITDA utrzymana zostanie na bezpiecznym poziomie ok. 2,5.

Udziały w europejskim rynku produktów drogowych rejestrowanych zwiększą się z 6,7 proc. w 2022 r. do około 13 proc. w roku 2027.

Pozycję rynkową umocnią wszystkie kluczowe spółki Grupy. Większościowe udziały w skonsolidowanym wolumenie utrzymają Polska, Francja i Wielka Brytania. Planowana jest również większa dywersyfikacja rynkowa.

Grupa Wielton ma ambicje umacniania się na pozycji europejskiego championa rynku naczep. Stworzona przez nas Strategia na lata 2023 - 2027 przewiduje podwojenie sprzedaży wolumenowej do ok 45 tys. sztuk i przychodów do blisko 1,5 mld euro. Wzrost ten realizowany będzie w oparciu o rozwój organiczny i poprzez akwizycje. Grupa rozwijać się będzie na wszystkich strategicznych kierunkach, poza Rosją i Białorusią. Pozwoli to na zbudowanie prawie 13% udziałów w europejskim rynku naczep. W tak dynamicznym rozwoju priorytetem pozostanie stabilna kondycja finansowa Grupy z bezpiecznym wskaźnikiem długu netto do EBITDA na poziomie ok. 2,5,  w czym pomoże prognozowana na 2027 rok 8% marża EBITDA. Kluczowym motorem dynamicznego wzrostu Grupy w okresie trwania Strategii będzie realizacja planów działań opartych na głównych mega trendach światowej gospodarki tj.  personalizacji, digitalizacji z wykorzystaniem rozwiązań AI oraz na zrównoważonym rozwoju. – mówi Paweł Szataniak, Prezes Zarządu Grupy Wielton.

 

 l

Początek strony