Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

W pierwszych trzech kwartałach 2023 roku producent  MAN Truck & Bus sprzedał łącznie 84 244 samochody ciężarowe, autobusy i furgonetki.

Sprzedaż jednostkowa wzrosła o 51% w oparciu o utrzymujący się wysoki portfel zamówień, postępującą stabilizację łańcuchów dostaw i wynikający z tego silny wzrost wolumenu produkcji. W analogicznym okresie ubiegłego roku na sprzedaż poważnie wpłynął sześciotygodniowy przestój w produkcji.

Firma odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 10,6 mld euro (7,8 mld euro) za okres od stycznia do września 2023 r., co oznacza wzrost o 36% rok do roku. Wzrost ten wynikał głównie z wyższej sprzedaży nowych pojazdów oraz zwiększonej działalności w zakresie usług związanych z pojazdami i silnikami. Nowe zamówienia spadły o 20% do 65 838 sztuk ze względu na niepewność gospodarczą, szczególnie na rynku europejskim.

Oprócz wzrostu przychodów ze sprzedaży związanego z wolumenem, na wynik operacyjny pozytywnie wpłynęły działania na rzecz efektywności kosztowej, takie jak reorganizacja działu autobusów. Na wynik operacyjny wpłynęły m.in. wyższe ceny materiałów i energii. W poprzednim roku na wynik wpłynęły przestoje produkcyjne w niektórych zakładach. Operacyjna rentowność sprzedaży (skorygowana) wyniosła 7,1% (7,8% w trzecim kwartale).

"Wyraźny trend widać w danych kwartalnych. Firma MAN Truck & Bus powróciła do rentowności w sposób zrównoważony. Mimo że obecnie odnotowujemy spadek zamówień w Europie, nasz portfel zamówień jest nadal dobrze wypełniony i z optymizmem patrzymy na ostatni kwartał roku obrotowego" – mówi dyrektor finansowy Inka Koljonen.

 

Początek strony