Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Rejestracje  nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, w ostatnim miesiącu osiągnęły łącznie 7 101 szt. i były mniejsze niż przed rokiem (-5,7%). Mimo spadku wynik października był trzecim najwyższym rezultatem dla października  po rezultatach z roku 2021 (8 050 szt.) i 2018 (7 454 szt.). 

Grupa przyczep, mimo utrzymującego się od początku roku spadku, uzyskała we wrześniu wysoki poziom rejestracji 4 940 szt. (-7,9% r/r).

Rynek naczep, skurczył się ósmy miesiąc z rzędu (-19,6%) po hamowaniu w marcu (-24,1%), kwietniu (-21,4%), maju (-7,4%), czerwcu (-13,8%), lipcu (-26,4%), sierpniu (-24,7%) i wrześniu (-8,7%). Wcześniej w tej części rynku odnotowaliśmy 17 miesięcy nieprzerwanego wzrostu. W październiku br. zarejestrowano 2 161 szt. W porównaniu z poprzednim miesiącem rynek naczep spadł (-4,6%; -104 szt.).

W okresie od stycznia do października zarejestrowano łącznie 79 870 przyczep i naczep wszystkich rodzajów i jest to wynik niższy o 13,1% niż rok wcześniej (-12 007 szt.).  Wśród naczep rezultat zmniejszył się o  14% do poziomu 21 007 szt. (-3 425 szt.)

W październiku 2022 roku w ogólnym rankingu marek całej grupy przyczep i naczep pow. 3,5t na pierwszej pozycji znalazł się SCHMITZ CARGOBULL po wydaniu 489 pojazdów, ze spadkiem -32%, drugi jest WIELTON z wynikiem 428 szt. -11%. Na trzecim miejscu zakończyła ostatni miesiąc marka KRONE, po wydaniu 309 pojazdów (-49%). Następny KOEGEL dostarczył użytkownikom 233 pojazdy ze wzrostem +12%. Piąte miejsce zajął SCHWARZMUELLER z liczbą 159 szt. (+19%).

W rankingu marek po dziesięciu miesiącach 2022r. w grupie przyczep i naczep pow. 3,5t, na pierwszym miejscu, jest SCHMITZ CARGOBULL, który wydał 5 352 szt., czyli 22% mniej pojazdów niż przed rokiem (-1 499 szt.). Drugi jest WIELTON z liczbą rejestracji 3 630 szt. i wzrostem o 13%. Te dwie marki mają odpowiednio 23% i 16% udziału w rynku. Pierwsza zmniejszyła swój udział sprzed roku o 2,8 pkt. proc., a druga wzmocniła swoją obecność o 3,5 punktu proc. Trzeci na liście KRONE, zarejestrował 3 194 szt. (-42%) i zdobył 14% udziału w rynku, co oznacza spadek o 6,8 pkt. proc. w stosunku do roku  ubiegłego. Czwarty jest KOEGEL, który dostarczył klientom 2 227 pojazdów ze spadkiem o 2%. Jego udział (10%) jest wyższy o 1 pkt. proc. w skali roku. Na piątym miejscu SCHWARZMUELLER wydał 1 104 szt. ze wzrostem rezultatów (+12%). Zyskał 1 pkt. proc. udziału do poziomu 4,7%. KAESSBOHRER otworzył drugą piątkę z wynikiem 701 szt. i 17 szt. mniej niż w roku ubiegłym.

W ogólnym rankingu przyczep i naczep, według podrodzaju od początku 2022r., największą grupę stanowiły niezmiennie platformy i zabudowy skrzyniowe (w tym kurtynowe i skrzyniowe obejmujące również skrzyniowo-plandekowe – zgodnie z nazewnictwem danych rejestracyjnych). Przybyło ich razem 14 018 szt.; mniej o 5% (-790 szt.) niż rok wcześniej. Ich udział sięga 60% wobec 55% w 2021 r. Najwięcej rejestracji przypadło marce WIELTON (2 904 szt.), następnie SCHMITZ CARGOBULL (2 672 szt.) i KRONE (2 592 szt.) oraz KOEGEL (2 148 szt.) Lider WIELTON odnotował wzrost o 33% a reszta marek spadki; odpowiednio: SCHMITZ CARGOBULL
(-16%), KRONE (-33%) i KOEGEL (-0,4%).

Na drugim miejscu w rankingu były furgony, których przybyło 3 900 szt. (-31%). Zajmują 17% rynku wobec 21% rok wcześniej. Wyróżniono wśród nich 1 799 chłodni (-37%), 1328 izoterm (-27%) i 766 (-24%) furgonów uniwersalnych. Najwięcej chłodni od początku br. zarejestrowały marki: SCHMITZ CARGOBULL (1232; -27%), LAMBERET (196; +133%) i KRONE (164; -80%). Wśród izoterm bez zmiany dominuje SCHMITZ CARGOBULL (1121; -23%) za nim KRONE (204; -40%).

Na trzecim miejscu wg podrodzaju były wywrotki, których przybyło 2 232 szt. (-19%). Zajmują 10% rynku tyle samo co rok wcześniej. Pierwsze miejsce ma BODEX 398 szt. (-11%), drugie KEMPF 360 szt., ze wzrostem +12%., trzeci jest INTER-CARS-FEBER (253 szt. -9%), a za nim WIELTON (235 szt.; -44%) i MEGA (183 szt., -21%).

W grupie naczep o DMC pow. 3,5t (20 991 szt.; -14%) zarejestrowano do października: 12 573 platform/zabudów skrzyniowych (-6%); 3 870 furgonów
(-31%), na które złożyło się: 1 796 chłodni (-37%), 1325 izoterm (-26%) i 743 furgonów uniwersalnych (-25%). Kolejne były wywrotki z liczbą 2 212 rejestracji (-20%).

W rankingu marek wśród naczep pow. 3,5t od początku roku 2022 roku pierwsze miejsce zajmuje SCHMITZ CARGOBULL (5 347 szt.), drugi jest WIELTON (3 361 szt.), a trzeci KRONE (3 182 szt.),

Wśród przyczep ciężarowych pow. 3,5t, na pierwszym miejscu podobnie jak przed rokiem jest WECON (633 szt.), drugi GNIOTPOL (431 szt.). Trzecie miejsce WIELTON (269 szt.) a po nim REDOS (221 szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Początek strony