Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Podczas gdy pojazdy elektryczne z akumulatorami są główną technologią transportu przyszłości, Scania  bada również potencjał rozwiązań w zakresie wodoru i ogniw paliwowych. Obecnie opracowuje pierwsze ciężarówki z ogniwami paliwowymi do dostarczania klientom; szwajcarskim firmom Emmi,  Migros Zürich, Gysin Tiefbau  i TRAVECO.

Ciężarówki z ogniwami paliwowymi o łącznej masie eksploatacyjnej od 40 do 70 ton zostaną dostarczone do Szwajcarii w 2024 i 2025 roku. Firmy prowadzą zróżnicowaną działalność: Emmi AG jest przedsiębiorstwem mleczarskim, Genossenschaft Migros Zürich prowadzi działalność w handlu detalicznym, Gysin Tiefbau AG jest firmą budowlaną, która transportuje ciężki sprzęt w regionie Bazylei, a TRAVECO Transporte AG jest krajową firmą logistyczną.

Scania już wcześniej opracowywała ciężarówki z ogniwami paliwowymi w ramach projektów badawczych i współpracy. Szwajcarskie ciężarówki są jednak pierwszymi ciężarówkami Scania sprzedawanymi klientom komercyjnie. "Ponieważ Scania od dawna promuje pojazdy elektryczne z akumulatorami, pocieszające jest, że klienci zwracają się do nas z innymi potrzebami, a przede wszystkim, że możemy zapewnić im rozwiązanie, które spełni ich specyficzne wymagania. Te ciężarówki z ogniwami paliwowymi są pierwszymi z kilku nadchodzących modeli – mówi Tony Sandberg, szef Scania Pilot Partner.

Podczas gdy Scania rozszerza swoją ofertę elektrycznych samochodów ciężarowych, aby zaspokoić jeszcze więcej segmentów i zastosowań, firma jest bardzo zainteresowana, aby dowiedzieć się więcej o roli, jaką może odgrywać zielony wodór. "Aby przyspieszyć przejście na transport bezemisyjny, musimy być otwarci i wziąć pod uwagę, że niektóre rodzaje transportu są trudne do ograniczenia na inne sposoby" - dodaje Sandberg.

Pojazdy elektryczne z akumulatorami pozostają priorytetem Scania, ponieważ oferują one najlepsze rozwiązania dla naszych klientów i są pierwszą technologią zerowej emisji spalin, która trafia na rynek. Aby jednak przyspieszyć zmianę, Scania potrzebuje wszystkich źródeł energii odnawialnej.

Początek strony