Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Daimler Truck odnotował dobre wyniki biznesowe w trzecim kwartale roku finansowego 2022. Znaczący wzrost sprzedaży jednostkowej w połączeniu z dobrą realizacją cen i silną działalnością posprzedażną sprawił, że skorygowany EBIT  i skorygowany zwrot ze sprzedaży ROS  znacznie przekroczyły oczekiwania w trzecim kwartale. Segment Mercedes-Benz wniósł do tego znaczący wkład.

Poniższe wyniki za III kwartał 2022 r. są wstępne i niezaudytowane:

EBIT Daimler Truck Group: 1 273 mln euro (Q3 2021: 491 mln euro, wzrost o 159%), skorygowany EBIT dla działalności przemysłowej: 1,223 mln euro (Q3 2021: 475 mln euro, wzrost o 158%),  ROS  dla działalności przemysłowej: 9,4% (3. kwartał 2021 r.: 5,4%), konsensus: 8,0%.

Dla poszczególnych segmentów wstępne i niezaudytowane wyniki za III kwartał 2022 r. przedstawiają się następująco:

Samochody ciężarowe Ameryka Północna; EBIT  738 mln euro (Q3 2021: 351 mln euro), wzrost o 111%, konsensus: 660 mln euro, ROS  12,0 % (Q3 2021: 9,7 %), konsensus: 11,8 %.

Mercedes-Benz; EBIT w wysokości 474 mln euro (3. kwartał 2021 r.: 114 mln euro, wzrost o 316 proc.), konsensus: 385 mln euro, ROS adj. 9,2 % (Q3 2021: 3,1 %), konsensus: 7,3 %

Ciężarówki Azja; EBIT w wysokości 43 mln euro (3. kwartał 2021 r.: 117 mln euro, spadek o -63%), konsensus: 44 mln euro, ROS adj. 2,6 % (Q3 2021: 8,3 %), konsensus: 2,7 %.

Autobusy Daimler EBIT w wysokości 23 mln euro (3. kwartał 2021 r.: 6 mln euro, wzrost o 304 %), konsensus: 14 mln euro, ROS adj. 2,5 % (Q3 2021: 0,7 %), konsensus: 1,3 %.

W związku z utrzymującym się pozytywnym rozwojem w 2022 r. oczekuje się, że skorygowana stopa zwrotu ze sprzedaży (ROS adj.) wyniesie 7–9% (poprzednio 6–8%). Całoroczne prognozy dla pozostałych segmentów pozostają bez zmian.

W związku z tym prognoza EBIT Grupy została zaktualizowana do "nieznacznego wzrostu" (poprzednio "na poziomie z poprzedniego roku"). W przypadku działalności przemysłowej Daimler Truck nadal oczekuje skorygowanego zwrotu ze sprzedaży (ROS adj.) w wysokości 7-9% w roku podatkowym 2022.

Ponadto zaktualizowano całoroczną prognozę dla następujących kluczowych danych: przychody Daimler Truck Group: 50-52 mld euro (poprzednio 48-50 mld euro), przychody z działalności przemysłowej: 48–50 mld EUR (poprzednio 46–48 mld EUR).

Początek strony