Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) zadowolone z głosowania w Parlamencie Europejskim w sprawie  infrastruktury ładowania i tankowania niezbędnej do zasilania bezemisyjnych samochodów.

Parlament głosował dziś nad proponowanym przez Komisję Europejską rozporządzeniem w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR) – ważnym elementem pakietu przepisów klimatycznych "Fit for 55".

"Cieszymy się, że posłowie do PE wnieśli więcej ambicji do tego rozporządzenia, podnosząc krajowe cele zarówno dla punktów ładowania, jak i stacji tankowania wodoru, w porównaniu z wnioskiem Komisji" - powiedziała dyrektor generalna ACEA, Sigrid de Vries. "W końcu infrastruktura jest istotną częścią równania dekarbonizacji transportu, obok przystępnych cenowo pojazdów bezemisyjnych".

Posłowie głosowali również za innymi ulepszeniami AFIR, takimi jak zwiększenie wymaganej mocy wyjściowej dla ładowarek do pojazdów lekkich i ciężkich, szybsze wprowadzenie stacji tankowania wodoru oraz większa przejrzystość i wygoda dla konsumentów - wszystko to jest  widziane jako krok we właściwym kierunku przez przemysł motoryzacyjny.

"Jednak nawet przy tych wzmocnionych celach AFIR zapewni jedynie minimalną sieć infrastruktury, która będzie musiała zostać uzupełniona inicjatywami sektora prywatnego" - wyjaśniła de Vries. Unijni decydenci polityczni powinni wspierać to poprzez zmniejszanie ryzyka inwestycji oraz przyspieszenie procedur wydawania pozwoleń i planowania, w tym w przypadku modernizacji sieci, twierdzi ACEA.

Teraz  ACEA wzywa rządy krajowe, Parlament Europejski i Komisję Europejską do utrzymania silnego AFIR w negocjacjach trójstronnych. Co więcej, ACEA ostrzega, że wyznaczenie docelowych dla infrastruktury dla samochodów ciężarowych już teraz skutecznie określi redukcję CO2, która będzie możliwa w tym segmencie do końca tej dekady. Należy to uwzględnić w zbliżającym się przeglądzie rozporządzenia w sprawie emisji CO2 w pojazdach ciężkich.

 

Początek strony