Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Biometan jest najszybciej  opłacalnym gazem odnawialnym, jaki jest dostępny. Jednak zwiększenie produkcji i wykorzystania biometanu wymaga koordynacji i strukturyzowania projektów.

Dlatego Komisja Europejska tworzy obecnie Partnerstwo Przemysłowe Biometanu, inicjatywę publiczno-prywatną, której celem będzie zwiększenie produkcji i wykorzystania biometanu w UE do 35 miliardów metrów sześciennych do 2030 roku.

Jako współzałożyciel, Scania odgrywa ważną rolę w tym partnerstwie. Podjęcie działań i uczynienie transportu obszarem priorytetowym, jeśli chodzi o wykorzystanie biometanu, umożliwia przejście do sektora transportu bardziej przyjaznego dla klimatu.

„Wykorzystanie biometanu jest proste i ma ogromny wpływ. Przy rozważaniu obszarów zastosowania należy pamiętać o transporcie. Dzięki temu partnerstwu Scania chce przyczynić się do przyspieszenia produkcji i pokazać wysoki popyt ze strony ciężkiego transportu drogowego” – mówi Stefan Dorski , szef działu samochodów ciężarowych Scania.

Niedawno Scania zaprezentowała dwa nowe mocne silniki na biogaz w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie klientów. Ciężarówki na gaz przyczynią się do realizacji naukowych celów firmy Scania dotyczących zmniejszenia emisji CO 2 z  produktów o 20% w latach 2015-2025.

Istnieją trzy powody, dla których Komisja Europejska uważa, że nadszedł czas na zwiększenie ilości biometanu w Europie. Po pierwsze, zdolność biometanu do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii w Europie i zmniejszenia zależności UE od importowanego gazu ziemnego z Rosji, po drugie, konkurencyjność kosztowa biometanu i po trzecie, że biometan jest zrównoważonym, odnawialnym nośnikiem energii. Ponieważ biometan pochodzi głównie z odpadów, np. z rolnictwa, biometan wspiera modele energii o obiegu zamkniętym.

 

Początek strony