Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

W sierpniu Mercedes-Benz Vans wraz z austriackim urzędem pocztowym Österreichische Post rozpoczął testowanie technologii filtrowania opracowanej we współpracy z MANN+HUMMEL w rzeczywistych operacjach w Grazu.

Emisje zanieczyszczeń, a w szczególności pył zawieszony, stanowią obciążenie dla ludzi i środowiska. Mercedes-Benz Vans, Österreichische Post i MANN+HUMMEL rozpoczynają pilotażowy projekt mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenia drobnym pyłem i uzyskanie kompleksowego wglądu w skuteczność, wpływ pogody i trwałość w rzeczywistej eksploatacji. W tym celu dwa seryjnie produkowane pojazdy eSprintery firmy Österreichische Post zostały wyposażone w zoptymalizowane filtry drobnego pyłu w przednim module. Dwa eSprintery jeżdżą  w cotygodniowej rotacji w celu określenia reprezentatywnych wartości stężenia drobnego pyłu za pomocą zainstalowanych czujników drobnego pyłu. Filtry są regularnie sprawdzane na miejscu przez Mercedes-Benz Vans i specjalistę ds. filtracji Mann+Hummel.

Od listopada 2021 r. flota Österreichische Post w Grazu wykorzystuje wyłącznie pojazdy czysto elektryczne do dostarczania paczek, listów, poczty reklamowej i mediów drukowanych, więc są one lokalnie bezemisyjne. Do 2030 roku Österreichische Post planuje dostarczać w pełni elektryczne dostawy na terenie całego kraju.

Technologia tego projektu pilotażowego pochodzi z rozwoju nośnika technologii Mercedes-Benz Vans SUSTAINEER. Zaprezentowany pod koniec 2021 roku nośnik technologii jest wyposażony w dwa filtry cząstek stałych w celu zmniejszenia emisji drobnych pyłów ze ścierania opon, hamulców i asfaltu. Nowoczesna technologia filtrowania została opracowana we współpracy ze specjalistą w dziedzinie filtracji MANN+HUMMEL i zmniejsza emisję drobnych pyłów w bezpośrednim sąsiedztwie pojazdu do wielkości cząstek dziesięciu mikrometrów (PM10) o ponad 50 procent - 35 procent podczas ładowania i 15 procent podczas jazdy. Skuteczność filtracji wzrasta jeszcze bardziej wraz z wyższym poziomem cząstek stałych w środowisku. Oznacza to, że na obszarach miejskich o gorszej jakości powietrza można odfiltrować znacznie większe ilości cząstek stałych.

W projekcie pilotażowym realizowanym przez Österreichische Post testowany jest obecnie filtr zintegrowany z przednim modułem SUSTAINEER. Filtruje drobny pył z powietrza w połączeniu z wentylatorem ssącym już znajdującym się w pojeździe. W ten sposób nie tylko poprawia jakość powietrza za pomocą strumienia powietrza. Filtruje drobny pył z otaczającego powietrza nawet przy niskich prędkościach jazdy i podczas procesu ładowania. Ponadto pojazd jest wyposażony w czujnik drobnych cząstek.

Początek strony