Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

‎Daimler Truck, TRATON Group i Volvo Group zakończyły dziś ostatni krok w tworzeniu zapowiedzianej wcześniej spółki joint venture zajmującej się infrastrukturą ładowania w Europie.

Oczekuje się, że nowa spółka joint venture, z Anją van Niersen jako dyrektorem generalnym, odegra znaczącą rolę we wspieraniu Zielonego Ładu Unii Europejskiej.‎

‎Jak ogłoszono w zeszłym roku, spółka joint venture planuje zainstalować i obsługiwać co najmniej 1 700 wysokowydajnych punktów ładowania zielonej energii na autostradach i w ich pobliżu, a także w centrach logistycznych w całej Europie. Strony zobowiązują się zainwestować łącznie 500 milionów euro, co jak dotąd uznaje się za zdecydowanie największą inwestycję w infrastrukturę ładowania w europejskim przemyśle ciężkich samochodów ciężarowych.‎

‎Spółka joint venture zamierza przyjąć rolę katalizatora jako operator punktu ładowania (CPO) w łańcuchu wartości poprzez instalowanie i zarządzanie stacjami ładowania ciężkich samochodów ciężarowych i autokarów. Będzie to samodzielny podmiot prawny, działający pod własną tożsamością korporacyjną i mający siedzibę w Amsterdamie w Holandii. Anja van Niersen, która przejmie stery nowej firmy, wniesie ze sobą szerokie doświadczenie z sektora energetycznego i ładowania, ostatnio pełniąc funkcję dyrektora generalnego, a później prezesa zarządu dużego europejskiego dostawcy sieci ładowania pojazdów elektrycznych.‎

‎Dzięki silnemu podejściu zorientowanemu na klienta, spółka joint venture zapewni  wysokowydajne stacje ładowania dla wszystkich operatorów flot pojazdów elektrycznych o dużej ładowności.‎

‎Ten impuls jest wezwaniem do działania skierowanym do wszystkich innych podmiotów z branży, a także rządów i decydentów, do współpracy na rzecz szybkiej rozbudowy niezbędnej sieci ładowania, a także inwestowania w energię odnawialną w celu osiągnięcia europejskich celów klimatycznych. Jako jasny sygnał dla wszystkich zainteresowanych stron, sieć ładowania będzie otwarta i dostępna dla wszystkich ciężkich pojazdów użytkowych w Europie, niezależnie od marki.‎

‎Martin Daum, dyrektor generalny Daimler Truck‎‎: "Wzywamy całą branżę do przyłączenia się do naszych wysiłków. Liczba punktów ładowania musi wzrosnąć tak szybko, jak to możliwe, aby elektryczny transport dalekobieżny stał się opłacalnym rozwiązaniem dla naszych klientów. "‎

‎Christian Levin, CEO TRATON GROUP‎‎: "Kiedy rozmawiamy z klientami o elektrycznych ciężarówkach, zawsze pytają: gdzie możemy ładować? Aby wspierać tak szybko, jak to możliwe, łączymy siły i od dziś uruchamiamy europejską sieć ładowania. "‎

‎Martin Lundstedt, prezes i dyrektor generalny Volvo Group‎‎: "To długo oczekiwany i ważny krok w kierunku stworzenia infrastruktury ładowania wymaganej do wprowadzenia na rynek i sukcesu elektrycznych, długodystansowych ciężarówek i autokarów. Robimy to, co byłoby niemożliwe do osiągnięcia przez jeden podmiot. ‎Zespół JV będzie pracował szybko, aby zwiększyć skalę operacji i wdrożenia sieci. Ponieważ oczekuje się, że popyt na akumulatorowe elektryczne ciężarówki i autokary będzie szybko rósł w nadchodzących latach, zespół będzie współpracował w różnych branżach .‎

‎Więcej informacji, w tym ujawnienie nazwy marki, będzie dostępnych w 2022 roku.‎

 

Początek strony