Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

‎Cummins Inc.  i Komatsu Ltd. podpisały protokół ustaleń w sprawie współpracy w zakresie rozwoju bezemisyjnych urządzeń transportowych. Początkowo skupią się na technologiach energetycznych o zerowej emisji, w tym  wodorowych ogniwach paliwowych do  górniczych ciężarówek. ‎

‎W sierpniu 2021 roku Komatsu ogłosiło swoją koncepcję ciężarówki, która może być zasilana różnymi źródłami energii, w tym wodorowymi ogniwami paliwowymi. Współpraca z Cumminsem jest uzupełnieniem rozwoju tej  ciężarówki Komatsu.‎

‎Cummins zapewnia unikalną wiedzę na temat zastosowań, która ma kluczowe znaczenie dla wprowadzania niezawodnych, wysokiej jakości produktów, które mogą wytrzymać najtrudniejsze warunki. Cummins posiada szeroką gamę baterii, systemów ogniw paliwowych i elektrolizerów (do wytwarzania wodoru). ‎

‎"Cummins jest długoterminowym partnerem Komatsu i inwestuje w kluczowe technologie wymagane do wspierania transformacji energetycznej w górnictwie" - powiedział Masayuki Moriyama, prezes działu górnictwa Komatsu. ‎

‎Jako firma, Komatsu zobowiązuje się do minimalizowania wpływu na środowisko poprzez swoją działalność, dążąc do 50% redukcji emisji CO2 z użytkowania swoich produktów i produkcji sprzętu do 2030 r. (w porównaniu z poziomami z 2010 r.) oraz ambitnego celu osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 r.‎

‎‎‎Współpraca z Komatsu jest częścią strategii Destination Zero firmy Cummins mającej na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) i wpływu jej produktów na jakość powietrza oraz osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 r. ‎

Początek strony