Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Po objęciu busiarzy przepisami o transporcie drogowym doszło do nerwówki, gdyż przewoźnicy ci zbyt późno zajęli się wyrabianiem potrzebnych dokumentów.

Od 21 maja 2022 r. przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy rzeczy pojazdami lub zespołami pojazdów o DMC powyżej 2,5 tony i nieprzekraczającymi 3,5 tony na obszarze Unii Europejskiej są obowiązani posiadać m.in. licencję wspólnotową. O jej uzyskanie przedsiębiorcy mogli się ubiegać od 5 lutego 2022 roku.  Ale jak się dowiedzieliśmy w ITD, zainteresowanie przewoźników uzyskaniem licencji obserwowane jest dopiero od drugiej połowy marca. W ostatnim czasie liczba składanych dziennie wniosków sięga nawet kilkuset. Do 18 maja wpłynęło ponad 5 tys. wniosków. GITD wydało już ponad 8,5 tys. dokumentów tj. licencji oraz wypisów z tych licencji.
Wnioski są rozpatrywane sukcesywnie, zgodnie z kolejnością ich wpływu. GITD, aby ułatwić wydawanie niezbędnych dokumentów, podjął szereg działań usprawniających. W biurze odpowiedzialnym za wydawanie licencji, wprowadzono system zmianowy oraz wydłużono czas pracy, a także skierowano do pomocy dodatkowych pracowników z innych komórek organizacyjnych GITD. Dodatkowo prace związane z obsługą wniosków prowadzone są w soboty i niedziele. Ze względu na znaczną liczbę błędów formalnych w złożonych wnioskach, pracownicy GITD aby przyśpieszyć proces wydania licencji, kontaktują się bezpośrednio z przewoźnikami. 

Początek strony