Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Grupa Volkswagen odnotowała dobre wyniki finansowe w pierwszym kwartale 2022 roku,  m.in. dzięki  strukturze sprzedaży, polityce cenowej, dyscyplinie kosztowej oraz elastyczności dzięki globalnej strukturze.

Volkswagen złagodził wpływ światowego niedoboru półprzewodników i wiązek przewodów poprzez relokację zasobów pomiędzy głównymi rynkami w Europie, Chinach i obu Amerykach.

W rezultacie przychody ze sprzedaży wyniosły 62,7 mld euro (wzrost o 0,6 procent), a zysk operacyjny przed uwzględnieniem pozycji specjalnych wyniósł 8,5 mld euro.

Zysk operacyjny w wysokości ok. 5 mld euro jest znacznie wyższy niż w roku ubiegłym i świadczy o solidnej kondycji firmy. Na podstawie tych danych, Grupa potwierdza swoje prognozy na rok 2022. 

Prezes zarządu Grupy Volkswagen, dr Herbert Diess: „Jako prawdziwie globalna firma posiadamy rozległe moce produkcyjne na wszystkich głównych rynkach na całym świecie. Globalna

struktura Volkswagena pomogła nam złagodzić wiele negatywnych skutków, które obecnie obserwujemy. Nawet w coraz bardziej spolaryzowanym świecie Volkswagen jest mocno zaangażowany w rozszerzanie swojej globalnej obecności, co jeszcze bardziej przyspieszy jego transformację w zrównoważonego i w pełni cyfrowego dostawcę usług mobilności”.

Grupa Volkswagen będzie nadal kontynuować swoją ekspansję na rynkach, na których spodziewa się wzrostu. Szczególny nacisk zostanie położony na Amerykę Północną, zwłaszcza Stany Zjednoczone, gdzie wdrażany jest ambitny plan, którego celem jest osiągnięcie 10-procentowego udziału w rynku do 2030 roku. Głównym elementem tej strategii będą samochody elektryczne (BEV). Do końca obecnej dekady portfolio tego typu pojazdów w ramach Grupy powiększy się do ponad 25 modeli. Ponadto Grupa planuje uruchomienie w Stanach Zjednoczonych produkcji ogniw akumulatorów. Na zwiększenie oferty BEV, badania i rozwój oraz produkcję w Ameryce Północnej Volkswagen przeznaczy 7,1 mld dolarów.

Volkswagen nie zamierza zwalniać na swoim największym rynku – w Chinach, przyspieszając cyfryzację i elektryfikację. Grupa przeznaczyła na inwestycje w Anhui i Gotion po 1 mld euro.

W Dziale Automotive wydatki na badania i rozwój wzrosły o 10 procent – do 4,4 mld euro. Ta kwota jest przeznaczona na rozwój przyszłych modeli i technologii aut elektrycznych. Jednocześnie Grupa zmniejszyła wydatki inwestycyjne o 11,5 procent – do 1,7 mld euro. 

W zarządzaniu finansami Grupy, od pierwszego kwartału 2022 roku Grupa będzie raportować w grupach marek: wolumenowych, premium i sportowych. Ponadto spółka CARIAD, która odpowiada za oprogramowanie, jest widoczna jako oddzielna jednostka, podobnie jak TRATON, który jest raportowany bez oddzielnego ujawniania danych dotyczących Scanii, MAN-a i Navistara.

Przychody ze sprzedaży spółki TRATON w pierwszym kwartale sięgnęły 8,4 mld euro (o 29,7 procent więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej, jednak nie obejmował on wyników spółki Navistar). Zysk operacyjny był ponad trzykrotnie wyższy niż w poprzednim roku, to w dużej mierze efekt działań restrukturyzacyjnych w MAN Nutzfahrzeuge w Europie.

Początek strony