Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Kierowcy mają ok. 47 km nowej trasy ekspresowej na Lubelszczyźnie. Do ruchu zostały oddane cztery odcinki drogi ekspresowej S19.

To odcinki Lublin – Niedrzwica Duża, obwodnica Kraśnika, Kraśnik – Janów Lubelski i obwodnica Janowa Lubelskiego. Drodze ekspresowej S19 nadano nazwę „Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego”. W uroczystości wzięli udział wicepremierzy: Jarosław Kaczyński i Jacek Sasin.

Budowa S19 w województwie lubelskim rozpoczęła się w drugiej połowie 2019 roku i została podzielona na sześć odcinków o łącznej długości ok. 75 km. W czerwcu tego roku oddany do ruchu został ok. 8 km odcinek od węzła Janów Lubelski Południe do węzła Lasy Janowskie. 
Odcinek Lublin - Niedrzwica Duża o długości 12 km rozpoczyna się za węzłem Lublin Węglin. Początkowo przebiega w śladzie dotychczasowej drogi krajowej nr 19, a następnie omija Niedrzwicę Dużą. Do momentu oddania do użytku kolejnego odcinka S19 Niedrzwica Duża - Kraśnik, ruch tranzytowy w stronę obwodnicy Kraśnika poprowadzony będzie obecną drogą krajową nr 19 przez węzeł Strzeszkowice. Natomiast ruch w kierunku Bychawy do DW834, trasą główną drogi ekspresowej do węzła Niedrzwica Duża. Dzięki takiemu rozdzieleniu ruchu przejazd zarówno drogą krajową nr 19, jak i ekspresową S19 będzie płynny i bezpieczny. 

Obwodnica Kraśnika o długości 10 km zaczyna się w miejscowości Lasy, gdzie powstał węzeł Kraśnik Północ i omija miasto po wschodniej stronie. W ramach inwestycji powstało 12 obiektów inżynierskich: 2 mosty i 10 wiaduktów. W trakcie budowy jest para MOP-ów Słodków, których oddanie do użytku planowane jest w przyszłym roku. 

Kraśnik - Janów Lubelski : liczy 18 km i rozpoczyna się przed kompleksem leśnym w pobliżu miejscowości Szastarka. Omija Polichnę oraz Modliborzyce i kończy się za wiaduktem w okolicach Janówka. 
W ramach inwestycji powstało m.in. 21 obiektów inżynierskich, budowa trasy głównej jest już zakończona, jednak ze względu na trwające prace przy przebudowie drogi krajowej nr 19 oraz prace wykończeniowe, na dwóch fragmentach tego odcinka, o łącznej długości ok. 3,5 km wprowadzone będzie tymczasowe ograniczenie prędkości do 90 km/h. 
Obwodnica Janowa Lubelskiego o długości 6,5 km rozpoczyna się w miejscowości Kopce. Trasa omija Janów Lubelski po zachodniej stronie i kończy się w okolicach miejscowości Jonaki. Łączny koszt budowy sześciu odcinków S19 w woj. lubelskim od węzła Lublin Węglin do węzła Lasy Janowskie, wraz pracami przygotowawczymi, wykupem gruntów i nadzorem to ok. 2,5 mld zł, z czego ok. 1,2 mld zł to dofinansowanie z UE.

 

Początek strony