Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Trzej najwięksi producenci pojazdów użytkowych, Daimler Truck, TRATON GROUP i Volvo Group podpisali umowę o utworzeniu spółki joint venture (JV) w celu zainstalowania i eksploatacji sieci ładowania akumulatorów w całej Europie.

Jak wcześniej zakomunikowano, strony zobowiązały się do zainicjowania i przyspieszenia niezbędnej rozbudowy infrastruktury ładowania dla rosnącej liczby klientów pojazdów elektrycznych w Europie.
Planowane wspólne przedsięwzięcie, które będzie w równym stopniu własnością trzech stron, ma rozpocząć działalność w 2022 r. po zakończeniu wszystkich procesów zatwierdzania przez organy regulacyjne. Strony wspólnie zobowiązują się do zainwestowania 500 milionów euro, co z założenia jest jak dotąd największą inwestycją w infrastrukturę ładowania w europejskim przemyśle samochodów ciężarowych o dużej ładowności. Plan zakłada zainstalowanie i eksploatację co najmniej 1700 wysokowydajnych punktów ładowania energii na i w pobliżu autostrad, a także w punktach logistycznych i docelowych w ciągu pięciu lat od założenia JV. Liczba punktów ładowania ma z czasem zostać znacznie zwiększona poprzez poszukiwanie dodatkowych partnerów, a także finansowanie ze środków publicznych. Przyszłe JV ma działać pod własną tożsamością korporacyjną i mieć siedzibę w Amsterdamie w Holandii.
Przyszłe wspólne przedsięwzięcie joint venture będzie działać jako katalizator i czynnik umożliwiający realizację unijnego Zielonego Ładu — zarówno poprzez zapewnienie niezbędnej infrastruktury, jak i ukierunkowanie na zieloną energię w punktach ładowania. Wspólne działanie Daimler Truck, TRATON GROUP i Volvo Group jest odpowiedzią na pilną potrzebę wysokowydajnej sieci ładowania, aby wesprzeć operatorów samochodów ciężarowych w przechodzeniu na rozwiązania transportowe neutralne pod względem emisji CO2, zwłaszcza w przypadku ciężkich ładunków dalekobieżnych. Wydajna infrastruktura ładowania umożliwiająca transport długodystansowy to opłacalny sposób na znaczne, szybkie do zrealizowania ograniczenia emisji.
Martin Daum, dyrektor generalny Daimler Truck: „Dzisiejsze ogłoszenie o podpisaniu umowy to wspaniała wiadomość dla branży transportowej i społeczeństwa.Godne uwagi jest to, że trzej zaciekli konkurenci w dziedzinie samochodów ciężarowych i technologii pojazdów podejmują wspólne działania, aby rozpocząć tworzenie potrzebnej infrastruktury ładowania”.
Christian Levin, dyrektor generalny TRATON GROUP: „Współpraca z silnymi konkurentami, takimi jak Daimler Truck i Volvo Group, może wydawać się niezwykła. Temat ten ma jednak kluczowe znaczenie, a ta wyjątkowa współpraca sprawi, że szybciej i skuteczniej będziemy realizować działania transformacyjne niezbędne do przeciwdziałania zmianom klimatu”.
Martin Lundstedt, prezes i dyrektor generalny Volvo Group: „Przechodzimy od słów do czynów, a to planowane wspólne przedsięwzięcie to bardzo potrzebna zmiana, która przyniesie korzyści naszym klientom — i całej branży”.
Niedawny raport branżowy ACEA wzywa do stworzenia maksymalnie 15 000 wysokowydajnych publicznych i docelowych punktów ładowania nie później niż do 2025 r. oraz do 50 000 wysokowydajnych punktów ładowania nie później niż do 2030 r.

Początek strony