Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Podczas obrad Forum Transportu Drogowego 13 grudnia 2021 r. omawiano stan prac nad regulacjami dotyczącymi wynagrodzeń kierowców oraz kar, wchodzącymi w życie w ramach implementacji Pakietu Mobilności.

Sygnatariusze FTD upoważnili ekspertów wyłonionych ze swojego środowiska na poprzednim posiedzeniu Forum do zakończenia prac związanych z Pakietem Mobilności w postaci przygotowania listy z wymagającymi ostatecznego załatwienia punktami i przekazania jej stronie rządowej oraz przedstawicielom sejmowej Komisji Infrastruktury.
Te punkty to: kwestia kar dla przewoźników, baz eksploatacyjnych, rozliczania dyżurów oraz nieewidencjonowania godzin pracy kierowców w określonych sytuacjach.
Wiceminister infrastruktury Rafał Weber z aprobatą odniósł się do wniosku przewoźników dotyczącego zmniejszenia obowiązkowych miejsc postojowych na bazach transportowych oraz wyraził gotowość do dalszej dyskusji na temat kar.
Tematowi implementacji przepisów Pakietu Mobilności poświęcone zostanie wtorkowe posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury. ( info ZMPD)

Początek strony