Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

‎Air Liquide i IVECO współpracują w celu przyspieszenia budowy pierwszej floty ciężarówek wodorowych i stacji tankowania.‎

‎IVECO oraz Air Liquide, światowy lider w dziedzinie gazów, technologii i usług dla przemysłu, podpisały protokół ustaleń w sprawie rozwoju mobilności wodorowej w Europie. Partnerstwo przyczyni się do zmaterializowania czystej mobilności poprzez wykorzystanie uzupełniających się kompetencji obu firm, w szczególności unikalnej wiedzy Air Liquide w całym łańcuchu wartości wodoru, od produkcji i magazynowania po dystrybucję, oraz dziedzictwa IVECO jako dostawcy zaawansowanych, czystych, zrównoważonych rozwiązań transportowych. ‎
Obaj partnerzy poświęcą środki i zasoby na zbadanie rozwoju ciężkich elektrycznych ciężarówek długodystansowych napędzanych ogniwami paliwowymi w połączeniu z wdrożeniem sieci stacji tankowania wodoru ze źródeł odnawialnych lub niskoemisyjnych wzdłuż głównych transeuropejskich korytarzy transportowych. ‎
‎Jednocześnie obie firmy będą wspólnie promować inicjatywy mające na celu zachęcanie do mobilności wodorowej poprzez zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron w całym łańcuchu wartości. ‎
‎Partnerstwo to jest zgodne z trwającą współpracą firm w ramach projektu HyAMMED (Hydrogène à Aix-Marseille pour une Mobilité Ecologie et Durable) na południu Francji, mającego na celu opracowanie pierwszej europejskiej floty elektrycznych 44-tonowych ciężarówek z ogniwami paliwowymi, związanych z pierwszą wysokociśnieniową stacją tankowania wodoru o wydajności 1 tony dziennie. ‎
"‎‎Ważne jest, abyśmy wszyscy skupili się na osiągnięciu globalnych celów zerowej emisji netto, współpracując ze sobą, aby przyspieszyć przemysł w osiągnięciu tego celu.‎‎" ‎
‎ ‎‎Matthieu Giard, wiceprezes, członek Komitetu Wykonawczego, nadzorujący działania związane z wodorem w Air Liquide,‎‎powiedział: "Wodór może znacząco przyczynić się do zmniejszenia emisji w sektorze transportu, ponieważ szczególnie dobrze nadaje się do długodystansowych pojazdów ciężkich. ‎
‎ ‎

Początek strony