Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Rozpoczęły się przygotowania do budowy obwodnicy Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej nr 9. 12 kwietnia 2021 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla tej inwestycji.

Obwodnica Kolbuszowej to zadanie z rządowego Programu budowy 100 obwodnic, dla którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. W ramach prowadzonych prac wykonawca będzie zobowiązany przeanalizować możliwość poprowadzenia obwodnicy zarówno po wschodniej, jak i zachodniej stronie miasta. Ostatecznie przebieg nowej drogi zostanie ustalony w decyzji środowiskowej.

Obwodnica powstanie w nowym śladzie drogi krajowej nr 9 jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 8,5 km.

Istniejący obecnie odcinek drogi krajowej nr 9 przebiega przez Kolbuszową wśród zwartej zabudowy mieszkaniowej z licznymi jednopoziomowymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych. Celem budowy obwodnicy Kolbuszowej jest przede wszystkim wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście.

W ramach programu budowy 100 obwodnic, w województwie podkarpackim powstanie łącznie osiem obwodnic: Brzostka i Kołaczyc, Jasła, Kolbuszowej, Miejsca Piastowego, Nowej Dęby, Pilzna, Przemyśla, Sanoka II etap.

 

 

Początek strony