Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Po pierwszym kwartale 2022 r. przychody czołowego producenta naczep, przyczep i zabudów samochodowych w Europie wyniosły 814,2 mln zł i były o 29  proc. wyższe niż w tym samym okresie 2021 r.

Dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży był efektem zwiększenia wolumenów sprzedaży rdr. o 16 proc., podwyżek cen produktów oraz pozytywnego wpływu kursów walut. W pierwszym kwartale 2022 r. sprzedaż spółek Grupy rosła szybciej niż rynki, na których działają. Wielton awansował na pozycję wicelidera branży w Polsce z 16,2 proc. udziałów.  

W pierwszym kwartale 2022 r. sprzedaż spółek Grupy Wielton rosła dynamiczniej niż rynek,. odnotowaliśmy dwucyfrowy wzrost sprzedaży w Polsce, Niemczech, we Włoszech i w krajach CEE. Wyższe przychody były efektem zwiększenia wolumenów sprzedaży, wprowadzanych sukcesywnie podwyżek cen produktów oraz pozytywnego wpływu kursów walut. Bez wątpienia europejską i światową gospodarkę czeka trudny czas, związany z konsekwencjami wojny w Ukrainie. W naszej branży obserwujemy już sygnały schłodzenia popytu i odkładania decyzji zakupowych przez klientów z powodu wysokich cen związanych z rosnącymi kosztami komponentów, surowców, energii czy logistyki. Niedobór kierowców, wynikający z odpływu ukraińskich pracowników (szczególnie w Polsce), też nie pomaga w tej skomplikowanej sytuacjij – mówi Mariusz Golec, CEO Grupy Wielton.

We Francji, w której rynek utrzymał się na poziomie sprzed roku (wzrost o 0,5 proc.), spółka Fruehauf utrzymała pozycję pozycję lidera branży z udziałami na poziomie 19,3 proc., a jej  przychody zwiększyły się o 11 proc. do 205,2 mln zł. 

Po znacznym wzroście popytu na rynku polskim w roku ubiegłym, w pierwszym kwartale 2022 r. jego dynamika zmalała  o blisko 3 proc.  Po pierwszych trzech miesiącach 2021 r. udziały rynkowe Wieltonu wynosiły 11,7 proc., co dawało mu trzecie miejsce w branży. Przychody spółki zwiększyły się o 41 proc. do 154,4 mln zł. 

Z tempem rejestracji na poziomie 36 proc. rdr. w okresie styczeń-luty spółka Lawrence David rosła znacznie szybciej niż rynek brytyjski (wzrost o 21 proc.). Jej udziały zwiększyły się do 15,2 proc. wobec 13,4 proc. przed rokiem. W efekcie umocniła się na pozycji wicelidera w Wielkiej Brytanii.

Grupa rosła dynamicznie również w Niemczech, gdzie półki Langendorf i Wielton GmbH zwiększyły rejestracje o 57 proc. Ich dynamika ponad pięciokrotnie przewyższyła wzrost całego rynku. W krajach CEE Grupa zarejestrowała o 37 proc. pojazdów więcej niż przed rokiem.

Trwa integracja z hiszpańską spółką Guillén, której 80 proc. udziałów Grupa przejęła w 2021 r. Akwizycja przyniosła już pierwsze synergie zakupowe. Od stycznia do końca marca 2022 r. Guillén zarejestrowało o prawie 21 proc. więcej pojazdów niż przed rokiem. 

W pierwszym kwartale 2022 r. zysk netto Grupy wyniósł 9,7 mln zł, wobec 19,2 mln zł przed rokiem oraz 6,7 mln zł straty netto w 2020 r. Zysk EBITDA zmalał o 17 proc., do 36,5 mln zł.  

W ostatnim czasie do rekordowo drogich surowców i komponentów, dołączyły również rosnące ceny energii i paliw.
W połączeniu z wysoką inflacją oraz rosnącą presją płacową będzie wymagać to od nas dodatkowych działań ograniczających ryzyka biznesowe. Zmiana sytuacji rynkowej związana z działaniami wojennymi w Ukrainie spowodowała konieczność zwiększenia kapitału pracującego (ze względu na utrzymywanie wyższych zapasów oraz wyższe należności), czyli większe zapotrzebowanie na gotówkę. To z kolei przekłada się na podwyższenie długu netto, a tym samym i wskaźnika dług netto/ EBITDA. Biorąc pod uwagę sytuację rynkową, utrzymuje się on na bezpiecznym poziomie 3,46. W najbliższym czasie będziemy koncentrować się na utrzymaniu bezpiecznej, wysokiej płynności. Wierzymy, że podejmowane inicjatywy, wraz z utrzymaniem dotychczasowej dyscypliny finansowej, pozwolą nam skutecznie odpowiedzieć na wyzwania rynku – mówi Piotr Kamiński, CFO Grupy Wielton.

 

 

Początek strony