Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Minister Infrastruktury zatwierdził programy inwestycji drogowych związanych z poprawą bezpieczeństwa w 6 województwach. Łączny koszt tych zadań to ponad 308 mln zł.

Inwestycje te są związane z poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez rozbudowę skrzyżowań, montaż sygnalizacji świetlnej, budowę chodników i ścieżek pieszo–rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę kładki dla pieszych, doświetlenie przejść dla pieszych czy budowę obwodnicy.

 Województwo dolnośląskie

Rozbudowa skrzyżowania w ciągu DK5  koło miejscowości Mielęcin. Inwestycja obejmuje przebudowę czterowlotowego ronda w ciągu DK5.

Województwo łódzkie
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w miejscowościach Wielki Bór, Gomunice i Kletnia. Poprzez budowę ciągu pieszo–rowerowego. Zadanie obejmuje ponadto wyznaczenie trzech nowych przejść dla pieszych i 4 zatok autobusowych . Do realizacji w latach 2022–2024.

Województwo podkarpackie
Budowa kładki dla pieszych wraz z dojściami na potoku Błotnia w ciągu drogi krajowej nr 77 w miejscowości Wierzawice. Kładka będzie mieć długość 31,5 m, zaś jej szerokość wyniesie 3,4 m.
Projekt przewidziano do realizacji w 2021 r.

Województwo podlaskie
Budowa chodnika i ciągu pieszo–rowerowego w Grajewie w ciągu DK61 , Długość wyniesie 1340 m. Projekt przewidziano do realizacji w 2021 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu DK61 z drogami powiatowymi nr 1912B i 1913B w miejscowości Chojny Młode. Wybudowanie sygnalizacji świetlnej. chodnik po lewej stronie .Projekt przewidziano do realizacji w 2021 r.

Województwo warmińsko–mazurskie
Budowa chodnika w województwie warmińsko–mazurskim w ciągu DK16 na odcinku Długie – Kalinowo, o długości 1480 m. Ponadto dwie zatoki autobusowe , doświetlenie przejścia dla pieszych. Projekt przewidziano do realizacji w 2021 r.

Budowa obwodnicy Jegłownika w ciągu DK22 - ramach zadania wybudowane zostanie jedno skrzyżowanie, dwa obiekty mostowe oraz oświetlenie drogowe. Projekt do realizacji w latach 2024–2028.

Województwo wielkopolskie
Rozbudowa DK15 na odcinku Żydowo (Czeluścin) – Gniezno ; odcinek drogi 13 km zostanie dostosowany do nośności 11,5 t/oś. Ponadto wykonane zostaną chodniki, ścieżka rowerowa oraz nastąpi budowa kanału technologicznego, zatok autobusowych, przejść dla pieszych i sygnalizacji świetlnej. Projekt do realizacji w latach 2023–2025.

 

Początek strony