Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Zatrzymana do rutynowej kontroli ciężarówka, którą przewożono materiały zapalne, nie została oznakowana tablicami ostrzegawczymi.

Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego z wielkopolski ustalili również, że kierujący nie przeszedł obowiązkowych szkoleń wymaganych przy przewozie materiałów niebezpiecznych.

W ub. piątek inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego z Poznania patrolując w okolicach Piły krajową „10” zatrzymali do kontroli samochód należący do polskiego przewoźnika. W przestrzeni ładunkowej przewożone były m.in. znajdujące się w kanistrach na palecie materiały zapalne. Niezgodnie z przepisami umowy ADR, ciężarówka nie została oznakowana tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej a kierowca nie posiadał uprawnień do przewozu materiałów niebezpiecznych. Analiza dokumentów przewozowych wykazała też, że pojazdem miało być przewożone 1450 litrów towarów niebezpiecznych, a w rzeczywistości przewożono ich 600 litrów. Kierowca oświadczył, że miał zabrać w sumie trzy palety o łącznej pojemności kanistrów 1450 litrów, ale nie zmieścił ich na skrzyni ładunkowej, dlatego zabrał tylko jedną paletę. Pomimo dokonania zgłoszenia w firmie wydającej towar, nie dokonano korekty w dokumentach przewozowych. Za stwierdzone naruszenia zostało wszczęte postępowanie administracyjne wobec przewoźnika. Postępowanie czeka również załadowcę, który wydał i nieprawidłowo sporządził dokument przewozowy. 

Początek strony