Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

W ostatnich dniach, po posiedzeniach komisji mieszanych, uzgodniono zasady przydzielania zezwoleń na transport drogowy do Rosji i Ukrainy.

Najpierw uzgodniono że Polska i Ukraina wymienią się bilateralnie, po 160 tysięcy zezwoleń (minimum Euro 4) dla każdego państwa na rok 2021. Potencjalnie ilości zezwoleń mogłyby być większe, ale nie są obecnie możliwe ze względu na zatory na przejściach granicznych. Zwiększenie puli oznaczałoby wydłużenie okresu oczekiwania, który już teraz jest zbyt długi i powoduje straty przewoźników stojących kilka dni na granicy. Gdyby granice były udrożnione, zezwoleń prawdopodobnie dałoby się wydać więcej.

Natomiast z Rosją wymieniamy się 220 tysiącami zezwoleń. Tu poza problemami granicznymi widać problem nierównowagi, bo Rosjanie potrzebują innych zezwoleń a nasi przewoźnicy innych. Trudno dojść do porozumienia przy konflikcie interesów. Powołano zatem komisję ds trudnych...

Początek strony