Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Udziałowcy koncernów PSA i FCA uzgodnili, że ostateczne decyzje o połączeniu zapadną 4 stycznia 2021 roku.

Tego dnia na Zgromadzeniach Ogólnych obydwu firm zostaną podjęte decyzje przekształcające koncerny w jedną organizację Stellantis. Powstanie więc czwarty co do wielkości koncern motoryzacyjny świata. Po drodze łączące się grupy uzyskują mnóstwo zezwoleń, jak choćby władz holenderskich na obrót akcji FCA.

Początek strony