Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Kierowcy mają do dyspozycji dwie jezdnie na obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi S17 (ok. 8,7 km), a także na odcinku od obwodnicy Kołbieli do węzła Lubelska (ok. 15 km).

Tym samym dwujezdniowa droga między Warszawą a Piaskami wydłużyła o kolejne 24 km. Jedyne miejsce, gdzie jeszcze przez jakiś czas będzie zwężenie do jednej jezdni, to ok. 400 metrowy odcinek w Ostrowiku. Prace budowlane na tych dwóch odcinkach jeszcze trwają, dlatego obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 80 km/h.

Wraz z puszczeniem ruchu zlikwidowane zostało tymczasowe rondo na przecięciu DK50 z budowaną S17 i uruchomione zostały drogi dojazdowe oraz łącznice na węźle Kołbiel, którymi kierowcy mogą wjechać na drogę krajową nr 50 w kierunku Grójca i Mińska Mazowieckiego.

Nadal trwać będą prace poza ciągiem głównym. Będą one związane m.in. z budową MOP, dróg dojazdowych, kanalizacji deszczowej, czy zbiorników retencyjnych. Zgodnie z tymczasową organizacją ruchu, do momentu zakończenia całej inwestycji, obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 80 km/h.

Wartość dwóch kontraktów (węzeł Lubelska - obwodnica Kołbieli ) to w sumie ok. 596 mln zł, a całkowity koszt (włączając m.in. prace projektowe, archeologiczne, wykup gruntów, czy nadzór budowlany) to ok. 1,2 mld zł.

Obecnie inwestycja jest zaawansowana w zakresie robót na poziomie ok. 82 proc. Powstały m.in. ok. 24 km dwujezdniowej drogi oraz pięć węzłów (Góraszka, Wiązowna, Otwock, Ostrów, Kołbiel). Wykonawcą obu odcinków jest konsorcjum firm Strabag (lider) i Strabag Infrastruktura Południe (partner).

Inwestycja jest dofinansowana ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dofinansowanie dotyczy trzech odcinków realizacyjnych między węzłem Lubelska a początkiem obwodnicy Garwolina (ok. 37 km) i wynosi 618 mln zł.

W ubiegłym roku oddano do użytku pięć odcinków S17 od końca obwodnicy Kołbieli (jadąc od strony Warszawy) do węzła Kurów Zachód, o łącznej długości ok. 70 km. Tym samym kierowcy mieli do dyspozycji ok. 155 km dwujezdniowej trasy do Piask.

Finał prac wykończeniowych na dwóch odcinkach między węzłem Lubelska a końcem obwodnicy Kołbieli planuje się na IV kwartał tego roku.

 

Początek strony