Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Rada Unii Europejskiej zatwierdziła 20 czerwca 2024 r. decyzję ws. podpisania i tymczasowego stosowania zmienionej Umowy między UE a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów.

Jest to wynik wielomiesięcznych negocjacji prowadzonych pomiędzy Ukrainą a Komisją Europejską, która reprezentowała Unię Europejską w ramach mandatu udzielonego jej przez Radę.

Do treści Umowy, negatywnie wpływającej na polską branżę transportową została wprowadzona większość istotnych postulatów Polski, które zostały przygotowane we współpracy i z uwzględnieniem oczekiwań polskich przewoźników drogowych. Do Umowy wprowadzono m.in. możliwość zawieszenia jej stosowania w przypadku zaistnienia poważnych zakłóceń na rynku transportu drogowego, znacząco wzmocniono mechanizmy kontrolne mające na celu eliminowanie nielegalnych przewozów, a także wprowadzono przepisy obligujące kierowców do posiadania wymaganych dokumentów oraz oznakowania pojazdu, co usprawni procesy kontrolne i wzmocni egzekucję stosowania przepisów umowy.

— Wprowadzenie zmian do Umowy o transporcie drogowym pomiędzy UE a Ukrainą jest potwierdzeniem tego, że Ministerstwo Infrastruktury zrealizowało cel, do jakiego zobowiązało się pół roku temu wobec protestujących przewoźników. Mam nadzieję, że zmiany przyczynią się  do przywrócenia równowagi na rynku przewozów towarów między Unią Europejską a Ukrainą. Będziemy nadal dokładnie analizować sytuację na rynku transportu drogowego, a w razie konieczności wykorzystamy instrumenty ochronne wprowadzone do zmienionej Umowy — powiedział minister Dariusz Klimczak.

 

Początek strony