Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

„Renault Trucks zakończyło rok 2023 łączną liczbą 69 859 dostaw, co oznacza wzrost o 18%. Solidne wyniki komercyjne, które pozwalają nam kontynuować transformację naszej firmy ” – szczegółowo opisuje Bruno Blin, prezes Renault Trucks.

„Renault Trucks ugruntowuje swoją pozycję lidera w dziedzinie mobilności bezemisyjnej , posiadając 22,4% udziału w rynku pojazdów elektrycznych w segmencie pojazdów elektrycznych powyżej 16 ton w Europie”.
Pomimo tego, że rynek nadal charakteryzuje się niedoborami dostaw, zwłaszcza w pierwszej połowie roku, dostawy nowych pojazdów Renault Trucks wzrosły o 18% rok do roku, do 69 859 sztuk w 2023 r. Dostawy te przedstawiają się następująco:   Europa: 62 476 jednostek (+20%), reszta świata: 7383 jednostek (+8,7%).

Średnie i ciężkie pojazdy ciężarowe: 40 833 jednostki (+4%) - Lekkie pojazdy użytkowe: 29 026 jednostek (+46%)

W 2023 r. Renault Trucks dostarczyło 1636 pojazdów elektrycznych, co oznacza wzrost o 153% w porównaniu z rokiem poprzednim. - Elektryczne pojazdy średnie i ciężkie: 624 sztuki (+65%) - Elektryczne lekkie pojazdy użytkowe: 1012 sztuk (+278%)

W Europie (UE27) w segmencie pojazdów powyżej 16 ton Renault Trucks odnotował wzrost globalnych dostaw w 2023 r. o 3,4%, na bardzo dynamicznym i rozwijającym się rynku. Producent stracił 0,9 pkt. udziału w rynku, zamykając się na poziomie 8,5%. W segmencie od 6 do 16 ton dostawy wzrosły o 6,8%, a udział w rynku spadł o 0,8 pkt. do 6,2%. Renault Trucks pozostaje liderem na swoim rynku krajowym, z 27,9% udziałem w rynku francuskim w segmencie pojazdów powyżej 16 ton.

W 2023 roku Renault Trucks dostarczyło 624 pojazdy elektryczne w segmencie średnich i ciężkich pojazdów elektrycznych (+65%). W Europie (rejestracje w UE30) w segmencie pojazdów elektrycznych powyżej 16 ton Renault Trucks wyprzedza rynek, osiągając wskaźnik penetracji na poziomie 2,5% w 2023 r. (zarejestrowano 709 pojazdów). Dla porównania, ogólny wskaźnik penetracji pojazdów elektrycznych w Europie wynosi 0,9% (zarejestrowano 3163 pojazdy).

Udział producenta w rynku europejskim (UE30) dla pojazdów elektrycznych powyżej 16 ton wynosi 22,4%. We Francji Renault Trucks ma 84% udziału w tym segmencie, z zarejestrowanymi 464 pojazdami.

W segmencie lekkich pojazdów dostawczych z napędem elektrycznym Renault Trucks odnotowało wzrost wydajności o 278%, dostarczając 1012 sztuk. Trend ten będzie kontynuowany w 2024 r. wraz z pojawieniem się dwóch nowych modeli lekkich samochodów dostawczych z napędem elektrycznym: Renault Trucks E-Tech Trafic i nowego Renault Trucks E-Tech Master .

Pod koniec 2023 roku otwarto także linię montażową 44-tonowych elektrycznych ciężarówek Renault Trucks E-Tech T i C w zakładzie w Bourg-en-Bresse .

Renault Trucks oferuje obecnie najszerszą na rynku europejskim gamę pojazdów elektrycznych od 650 kg do 44 ton .

Pomimo złożonego klimatu geopolitycznego międzynarodowa sprzedaż Renault Trucks nadal rośnie, zwiększając się o 8,7% w porównaniu z 2022 r., co stanowi 7383 pojazdów.

 

 

Początek strony