Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Rząd zdecydował o zwiększeniu limitów finansowych inwestycji infrastrukturalnych ujętych w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. oraz Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030.

Rozwiązanie to jest konieczne w związku ze znacznym wzrostem wydatków ponoszonych przez wykonawców .

Rada Ministrów przyjęła 30 października 2023 r. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) wraz z uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030.

— Podchodząc odpowiedzialnie do procesu realizacji inwestycji drogowych i wsłuchując się w postulaty branży, rząd podjął decyzję o zwiększeniu limitów finansowych dla inwestycji zapisanych w PBDK do 2030 r. i programie obwodnicowym. Realizacja inwestycji musi przebiegać bez zakłóceń, by w dalszym ciągu otwierać komunikacyjnie kolejne regiony naszego kraju. W ten sposób dbamy o zrównoważony rozwój Polski i walczymy z wykluczeniem komunikacyjnym — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W 2022 r. rząd podjął już działania, których efektem było zapewnienie dodatkowych środków na wzrost wydatków ponoszonych przez wykonawców inwestycji drogowych. Od tego czasu wzrosły jednak koszty większości materiałów budowlanych (np. cementu, oleju napędowego, betonu, kruszyw) i usług (np. koszty transportu, koszty energii, robocizna). Powoduje to, że ceny wskazywane w ofertach składanych przed wybuchem konfliktu zbrojnego na Ukrainie, czyli przed 24 lutego 2022 r., nie przystają do aktualnych kosztów, które ponoszą wykonawcy.

— Ministerstwo Infrastruktury  przygląda się sytuacji na rynku budownictwa drogowego i na bieżąco reaguje na wydarzenia i zjawiska mające wpływ na ten sektor. W ubiegłym roku przedstawiciele branży drogowej stanęli przed zmianami na rynkach, jakie zaistniały po zbrojnym ataku Rosji na Ukrainę. Uwzględniając te niespodziewane okoliczności, MI powiększyło limit waloryzacji w kontraktach. Dziś robimy kolejny krok, przeznaczając dodatkowe miliardy złotych na inwestycje drogowe — powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Na realizację inwestycji związanych z Rządowym Programem Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.  przeznaczonych zostanie dodatkowo 2,6 mld zł. Natomiast na realizację inwestycji związanych z Programem budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030 przeznaczonych zostanie dodatkowo 100 mln zł.

 

Początek strony