Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Rejestracje w całej grupie nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, w ostatnim miesiącu osiągnęły łącznie 8 088 szt. i były mniejsze niż przed rokiem (-5,9%).  O spadku zadecydowały przyczepy.

Grupa przyczep uzyskała w czerwcu rejestracje na poziomie 5 835 szt. (-9,2% r/r). Rynek naczep, które stanowią drugą zasadniczą siłę w zagregowanej grupie, nieznacznie wzrósł o 3,9% po wzrostach z marca i kwietnia. W czerwcu br. zarejestrowano 2 253 szt. W porównaniu z poprzednim miesiącem rynek naczep wzrósł (+6,9%; +146 szt.).

Od początku 2023 roku zarejestrowano łącznie 45 639 przyczep i naczep wszystkich rodzajów i jest to wynik niższy o 9,3% niż rok wcześniej (-4 675 szt.). Rejestracje przyczep zmniejszyły się o 12,8% do poziomu 32 762 szt. (-4 825 szt.). Wśród naczep rezultat nieznacznie zwiększył się o 1,2% do poziomu 12 877 szt. (+150 szt.).

W czerwcu 2023 roku w ogólnym rankingu marek całej grupy przyczep i naczep pow. 3,5t na pierwszej pozycji znalazł się SCHMITZ CARGOBULL po wydaniu 562 pojazdów, ze wzrostem o 33%, drugi jest KRONE z wynikiem 508 szt. (+9%). Na trzecim miejscu zakończyła ostatni miesiąc marka WIELTON, po wydaniu 445 pojazdów (+15%). Następny KOEGEL dostarczył użytkownikom 145 pojazdy ze spadkiem 21%. Na piątym miejscu SCHWARZMULLER po wydaniu 101 szt.  Z rejestracją czasową w czerwcu br. pozostało w polskich rejestrach na koniec miesiąca 673 szt. przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t czyli więcej o 8,5% (+53 szt.) szt.

W rankingu marek od początku 2023r. w grupie przyczep i naczep pow. 3,5t, na pierwszym miejscu jest SCHMITZ CARGOBULL, który wydał 3 803 szt., czyli 29% więcej pojazdów niż przed rokiem (+864 szt.). Drugi jest KRONE z liczbą rejestracji 2 624szt. i wzrostem o 25%. Te dwie marki mają odpowiednio 27% i 19% udziału w rynku. Obie zwiększyły swój udział sprzed roku; pierwsza o 6 pkt. proc., a druga o 3,6 punktu proc. Trzeci na liście WIELTON, zarejestrował 2 006 szt. (-8%) i zdobył 14% udziału w rynku, co oznacza spadek o 1,3 pkt. proc. w stosunku do roku ubiegłego. Czwarty jest KOEGEL, który dostarczył klientom 808 pojazdów, ze spadkiem o 44%. Jego udział (6%) jest niższy o 4,6 pkt. proc. w tym okresie. Na piątym miejscu WECON wydał 449 szt. ze wzrostem rezultatów (+32%).

W ogólnym rankingu przyczep i naczep, według podrodzaju po kwietniu, największą grupę stanowiły niezmiennie platformy i zabudowy skrzyniowe (w tym kurtynowe i skrzyniowe obejmujące również skrzyniowo-plandekowe – zgodnie z nazewnictwem danych rejestracyjnych). Przybyło ich razem 7 316 szt.; mniej o 12% (-1 031 szt.) niż rok wcześniej. Ich udział to 52% wobec 59% w 2022 r. Najwięcej rejestracji przypadło marce KRONE (1 945 szt.), następnie SCHMITZ CARGOBULL (1 526 szt.) i WIELTON (1 448 szt.) oraz KOEGEL (773 szt.).

Źródło PZPM

Początek strony