Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Rozpoczęty niedawno projekt REVAMP ma na celu zautomatyzowanie procesu oceny stanu zużytych akumulatorów samochodowych. Dzięki tej wiedzy akumulatory mają być ekonomicznie regenerowane w celu późniejszego użycia w pojeździe (drugie  użycie) lub do innych celów.

Wraz z rozwojem elektromobilności należy spodziewać się w przyszłości znacznego wzrostu liczby zużytych baterii. Po pierwszym użyciu jednostek magazynowania energii w samochodzie ciężarowym, autobusie lub furgonetce (1. okres eksploatacji) istnieją zasadniczo różne opcje drugiego użycia: ponowne użycie w pojeździe (2. użycie), użycie w innym zastosowaniu (2. życie), np. jako stacjonarne magazynowanie buforowe lub, jako ostatnia opcja, recykling w celu odzyskania cennych surowców. Spośród tych alternatyw regeneracja komponentów baterii do ponownego zastosowania stanowi alternatywę ekologiczną i ekonomiczną.

Taki jest cel nowego projektu badawczego REVAMP (Regeneracja wariantów modułów akumulatorowych z zautomatyzowanymi procesami montażu i testowania). Celem jest zwiększenie wskaźnika wykorzystania baterii w Niemczech. Podstawą tego procesu, zwanego regeneracją, który już istnieje na przykład dla regenerowanych silników lub komponentów pojazdów, jest ocena stanu i automatyczny demontaż akumulatorów jako podstawowy aspekt REVAMP. Na tej podstawie bada się ponowne przetwarzanie, ponowny montaż, testowanie i ponowne wprowadzanie baterii na rynek.

Laboratorium Obrabiarek (WZL) oraz Instytut Energoelektroniki i Napędów Elektrycznych (ISEA) na Uniwersytecie RWTH Aachen są zaangażowane w projekt REVAMP. W projekcie uczestniczy również Instytut Technologii Produkcji Fraunhofera (Fraunhofer IPT).

Jednym z wyzwań związanych z regeneracją akumulatorów pojazdów użytkowych jest to, że mają one różne stany starzenia, gdy wracają do oceny . Fakt, że kształt, struktura i producent baterii mogą być różne, jest również jednym z wyzwań projektu REVAMP. Dlatego bardzo ważne jest, aby cały system regeneracji był zaprojektowany elastycznie i mógł reagować na różne stany i charakterystykę baterii.

Projekt badawczy jest opracowywany w jedenastu pakietach roboczych: W oparciu o zasady metodologiczne i teoretyczne opracowywane są procedury oceny stanu oraz planowania drugiego  życia.

Ponadto opracowywany jest cyfrowy bliźniak do mapowania całego cyklu życia baterii. Ten cyfrowy bliźniak będzie również wykorzystywany do oceny cyklu życia w oparciu o kluczowe dane liczbowe.

Początek strony