Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Rejestracje  nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, w ostatnim miesiącu osiągnęły łącznie 6 119 szt. i były mniejsze niż przed rokiem (-11,9%).

Po jedenastu miesiącach nieprzerwanych spadków (od lutego 2022r) a w konsekwencji rocznym spadku o 12,7%, styczeń przyniósł stabilizację i niemal wyrównał wysoki poziom z ubiegłego roku. Natomiast luty kontynuuje ubiegłoroczne spadki. Osiągnięty wynik był poniżej średniej z pięciu ostatnich lat, która wynosi 6 461 szt.

Grupa przyczep uzyskała w lutym rejestracje na poziomie 4 075 szt. (-13,5% r/r).

Rynek naczep  obniżył się o 7,6% kontynuując trend spadkowy trwający od marca ub.r. W lutym br. zarejestrowano 2 044 szt. W porównaniu z poprzednim miesiącem rynek naczep poprawił się (+24,3%; +399 szt.).

Od początku 2023 roku zarejestrowano łącznie 12 169 przyczep i naczep wszystkich rodzajów i jest to wynik niższy o 6,8% niż rok wcześniej (-881 szt.). Rejestracje przyczep zmniejszyły się o 6,4% do poziomu 8 480 szt. (-576 szt.). Wśród naczep rezultat zmniejszył się o 7,6% do poziomu 3 689 szt.
(-305 szt.)

W lutym 2023 roku w ogólnym rankingu marek całej grupy przyczep i naczep pow. 3,5t na pierwszej pozycji znalazł się SCHMITZ CARGOBULL po wydaniu 670 pojazdów, ze wzrostem o 28%, drugi jest KRONE z wynikiem 405 szt. (+10%). Na trzecim miejscu zakończyła ostatni miesiąc marka WIELTON, po wydaniu 262 pojazdów (-36%). Następny KOEGEL dostarczył użytkownikom 120 pojazdy ze spadkiem 52%. Piąte miejsce zajął VECON z liczbą 82 szt. (+46%).

Od początku 2023r. grupa nowych przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t osiągnęła 4 094 szt., co oznacza zmniejszenie popytu na te pojazdy o 7,6% w porównaniu z sytuacją w 2022 roku.

W rankingu marek od początku 2023r. w grupie przyczep i naczep pow. 3,5t, na pierwszym miejscu jest SCHMITZ CARGOBULL, który wydał 1 049 szt., czyli 1% mniej pojazdów niż przed rokiem (-14 szt.). Drugi jest KRONE z liczbą rejestracji 729 szt. i wzrostem o 38%. Te dwie marki mają odpowiednio 26% i 18% udziału w rynku.  Trzeci na liście WIELTON, zarejestrował 525 szt. (-31%) i zdobył 13% udziału w rynku. Czwarty jest KOEGEL, który dostarczył klientom 213 pojazdów, ze spadkiem o 53%. Na piątym miejscu WECON  wydał 152 szt. ze wzrostem rezultatów (+38%).

W ogólnym rankingu przyczep i naczep, według podrodzaju po lutym, największą grupę stanowiły niezmiennie platformy i zabudowy skrzyniowe (w tym kurtynowe i skrzyniowe obejmujące również skrzyniowo-plandekowe ). Przybyło ich razem 2 138 szt.; mniej o 17% (-434 szt.) niż rok wcześniej. Ich udział to 52% wobec 58% w 2022 r. Najwięcej rejestracji przypadło marce KRONE (516 szt.), następnie SCHMITZ CARGOBULL (485 szt.) i WIELTON (381 szt.) oraz KOEGEL (202 szt.). Lider KRONE odnotował wzrost o 24% a reszta marek spadki; odpowiednio: SCHMITZ CARGOBULL (-12%) WIELTON (-35%) i KOEGEL (-55%).

Na drugim miejscu w rankingu były furgony, których przybyło 858 szt. (+8%). Zajmują 21% rynku wobec 18% rok wcześniej. Wyróżniono wśród nich 406 chłodni (-24%), 281 izoterm (+129%) i 170 (+26%) furgonów uniwersalnych. Najwięcej chłodni w całym roku zarejestrowały marki: SCHMITZ CARGOBULL (308; -10%), KRONE (52; -17%) i LAMBERET (36; -25%). Wśród izoterm bez zmiany dominuje KRONE (74; +164%) za nim SCHMITZ CARGOBULL (25; -46%)

Na trzecim miejscu wg podrodzaju były wywrotki, których przybyło 554 szt. (+28%). Zajmują 14% rynku, 3,8 pkt. proc. więcej niż rok wcześniej. Pierwsze miejsce ma MEGA 94 szt. (+164%), drugi BODEX 85 szt. ze wzrostem +29%., trzeci jest WIELTON (80 szt.; +46%), następnie KEMPF (68 szt. +8%), a za nim INTER-CARS-FEBER (54 szt., +15%).

W całej grupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t poza innymi, zarejestrowano także po lutym 2023 roku 150 szt. cystern (+77%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek strony