Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

21 listopada 2022 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na dobudowę drugiej jezdni na niemal 14 km odcinku drogi ekspresowej S19 Sokołów Małopolski Północ – Jasionka. Koszt wyniesie ok. 272,8 mln zł.

– Dobudowa drugiej jezdni z pewnością zwiększy poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, co przełoży się na mniejszą liczbę wypadków na tym odcinku trasy Via Carpatia. Jestem przekonany, że inwestycja ta poprawi warunki ruchu tranzytowego w województwie podkarpackim oraz komfort dojazdu do Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Portu Lotniczego w Jasionce – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Aktualnie droga S19 na odcinku Sokołów Małopolski Północ – Jasionka posiada trzypasową jezdnię w układzie 2+1, bez pasa rozdziału kierunków jazdy. Dzięki budowie drugiej jezdni trasa ta będzie miała standard dwujezdniowej drogi ekspresowej, posiadającej po dwa pasy ruchu w każdą stronę, z pasem awaryjnym o szerokości 2,5 m i poboczami. Zakres prac w ramach rozbudowy S19 obejmie także dostosowanie istniejących obiektów inżynierskich, urządzeń BRD i urządzeń ochrony środowiska.

W ramach inwestycji powstaną nowe obiekty inżynierskie, w tym estakada o długości 157,5 m w miejscowości Nienadówka, dwa wiadukty, przejazd gospodarczy i dwa przepusty. Rozbudowany zostanie również istniejący MOP Stobierna.

Zgodnie z podpisaną umową wszystkie prace powinny zostać ukończone w IV kwartale 2026 r.

 

 

Początek strony