Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Producent pojazdów użytkowych MAN Truck & Bus wygenerował przychody ze sprzedaży w wysokości 7,8 mld euro w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r., pomimo wstrzymania produkcji w pierwszej połowie roku i wąskich gardeł w dostawach.

To tylko nieznacznie poniżej poziomu z analogicznego okresu poprzedniego roku. Znaczący spadek sprzedaży nowych pojazdów został częściowo zrekompensowany przez poprawę rynku i asortymentu produktów, a także znaczny wzrost działalności w zakresie usług samochodowych. Oprócz spadku sprzedaży związanego z wolumenem, wynik operacyjny był obciążony negatywnymi zmianami cen materiałów i energii. Zostało to częściowo zrównoważone przez pozytywny rozwój marży w pojazdach używanych i w branży usług samochodowych. W ujęciu skorygowanym wynik operacyjny wyniósł 76 mln euro.

"Ogólnie rzecz biorąc, w 2022 r. nadal będziemy musieli stawić czoła poważnym wyzwaniom. Sytuacja w naszych łańcuchach dostaw pozostaje napięta. Ponadto mamy do czynienia z wysokimi kosztami surowców, energii i transportu, a także utrzymującymi się wysokimi stopami inflacji. Nadal wymagany jest najwyższy poziom dyscypliny kosztowej – wyjaśnia Inka Koljonen, Członek Zarządu MAN Truck & Bus SE odpowiedzialny za finanse, IT i kwestie prawne.

Sprzedaż nowych pojazdów wyniosła 55 862 ciężarówek, autobusów i furgonetek, spadła o 19% w porównaniu z pierwszymi dziewięcioma miesiącami poprzedniego roku. Przy 38 288 sprzedanych egzemplarzach, w porównaniu do 49 665, spadek był szczególnie widoczny w segmencie samochodów ciężarowych. Biznes autobusowy spadł o 3% do 2 837 sztuk. MAN sprzedał również 14 737 samochodów dostawczych, co stanowi spadek o 8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Sprzedaż w sektorze usług samochodowych z częściami zamiennymi i usługami warsztatowymi wyniosła około 1,9 mld euro w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r. Oznacza to wzrost o 15% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Początek strony