Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Grupa Inelo, wiodący dostawca rozwiązań technologicznych dla transportu ciężkiego, kontrolowana od 2018 roku przez fundusz private equity z grupy Innova Capital, została przejęta przez Eurowag.

Czołowa ogólnoeuropejska zintegrowana platforma płatnicza i mobility, skoncentrowana na branży komercyjnego transportu drogowego (CRT) przejmuje 100 proc. udziałów polskiej spółki. Tym samym rozszerza swoje portfolio o lidera nowoczesnych rozwiązań do zarządzania czasem pracy i flotą, obecnego na 16 europejskich rynkach i praktycznie podwaja swoją bazę urządzeń telematycznych. Wartość transakcji to ponad 300 mln euro. Przed Grupą Inelo otwierają się nowe możliwości na europejskim rynku rozwiązań dla transportu.

Grupa Inelo to międzynarodowy lider rozwiązań dla komercyjnego transportu drogowego. Firma jest obecna na kilkunastu europejskich rynkach i od 20 lat wyposaża sektor TSL w cyfrowe rozwiązania z zakresu systemów satelitarnej lokalizacji pojazdów oraz oprogramowania do analizy i rozliczania czasu pracy kierowców. Ponadto po ostatnich akwizycjach Grupa Inelo stała się też numerem 1. na rynku TMS w Polsce.

Obecnie około 87 tys. pojazdów posiada zainstalowane urządzenia telematyczne Grupy Inelo, z oprogramowania do rozliczania czasu pracy korzysta ok. 100 tys. kierowców, a blisko 60 tys. jest rozliczanych w ramach usługi OCRK. Ponadto polska spółka zaopatruje 43 inspekcje kontrolne w 23 krajach w narzędzia pozwalające nadzorować międzynarodowy transport drogowy. 

Eurowag został założony w 1995 roku i jest wiodącą ogólnoeuropejską zintegrowaną platformą płatności i mobilności, skoncentrowaną na branży komercyjnego transportu drogowego.. 

Dokonana akwizycja umacnia pozycję Eurowag w Polsce, czyli w kraju, który jednocześnie posiada największą flotę transportową w całej UE i jest liderem na europejskim rynku komercyjnych przewozów drogowych.

 

 

Początek strony