Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Grupa Wielton dokonała zakupu pozostałych 25% udziałów i stała się jedynym właścicielem firmy Lawrence David. Kwota przejęcia udziałów wyniosła 0 GBP.

Uzyskanie 100% własności w spółce Lawrence David to kolejny krok w umacnianiu pozycji Grupy w Europie po przejęciu w lutym 2022 r. hiszpańskiego Guillén Desarrollos Industriales S.L. To również kolejny etap w konsolidacji brytyjskiej marki w ramach Grupy Wielton.

Lawrence David to firma o prawie 50-letniej historii, działająca na silnym, brytyjskim rynku przyczep i naczep. Jest wiceliderem rynku naczepowego z udziałami na poziomie ok. 13%.
W 2021 roku spółka Lawrence David sprzedała ok. 3,9 tys. sztuk (wzrost o 14 proc. rdr.), co przełożyło się na 391,7 mln zł przychodów (wzrost o 32 proc. rdr.). Wielka Brytania jest dla Grupy trzecim największym rynkiem działalności (po Francji i Polsce), odpowiadającym za ok. 16%  przychodów w 2021 r.

– Wielka Brytania to silny rynek o potencjale ok. 22 tys. sztuk rocznie i jeden z kluczowych rynków dla naszej sprzedaży. Fakt ten leżał u podstaw podjętej w 2018 roku decyzji o nabyciu spółki Lawrence David. W tym czasie pozyskanie silnego podmiotu na rynku brytyjskim, dodatkowo umożliwiającego Wieltonowi eksport kluczowych komponentów jakimi są produkowane w Wieluniu podwozia, dawał szansę na trwałą obecność na jednym
z najważniejszych rynków w Europie oraz optymalizację wykorzystania nowych możliwości produkcyjnych uruchamianych w tym czasie w Wieltonie. Przejęcie to było kluczowe
z perspektywy budowania europejskiej siły Grupy Wielton – mówi Paweł Szataniak, Prezes Zarządu Wielton S.A.

Pierwszy etap przejęcia spółki Lawrence David przez Grupę Wielton nastąpił w 2018 roku. Grupa zakupiła wtedy 75% udziałów spółki. Wartość transakcji wyniosła 26 mln GBP. Umowa nabycia udziałów przewidywała przeprowadzenie akwizycji w dwóch etapach, tj. nabycie 75% udziałów w 2018 roku oraz pozostałych 25% udziałów po dniu  31 maja 2022 r.  Konsekwencją podpisanej umowy jest przejęcie pozostałych 25% w 2022 roku za cenę wyliczoną zgodnie
z zawartym w umowie modelem earn-out, która wyniosła 0 GBP. Grupa Wielton posiada zatem 100% udziałów spółki Lawrence David.

Konstrukcja ustalenia ceny nabycia  dawała Grupie szansę pozyskania kluczowego aktywa i ewentualną dopłatę tylko w przypadku nadzwyczajnych wyników generowanych przez sam podmiot przejmowany. Taka sytuacja nie miała miejsca, dlatego  mogliśmy przejąć pozostałe akcje bezkosztowo– dodaje Paweł Szataniak, Prezes Zarządu Wielton S.A.

Dzięki efektowi skali istotnie zwiększony i unowocześniony został potencjał produkcyjny spółki Lawrence David, a uzyskane synergie przełożyły się na optymalizację w trzech kluczowych obszarach – procesowym, produkcyjnym i zakupowym.

–Na przestrzeni niemal 4 lat zreorganizowaliśmy i unowocześniliśmy nasz proces produkcyjny oraz poszerzyliśmy portfolio produktowe, a Wielton stał się naszym stabilnym partnerem biznesowym. Wierzymy w to, że przyszłość w Grupie przyniesie nam jeszcze więcej korzyści, które przełożą się na zwiększenie sprzedaży i wzrost naszego udziału w rynku brytyjskim – dodaje Andy Dodge, Managing Director w Lawrence David Ltd.

 

 
 
 
 

Początek strony