Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Na dwa miesiące przed terminem kontraktowym została udostępniona do ruchu niemal 2 km obwodnica Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51. To pierwsza obwodnica zrealizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

– Prace nad programem obwodnicowym rozpoczęły się w 2020 r., a decyzja rządu w tej sprawie zapadła w kwietniu 2021 r. Po kilkunastu miesiącach już widać pierwsze efekty – oddajemy do ruchu obwodnicę Smolajn, która przyczyni się do poprawy warunków transportowych województwa warmińsko-mazurskiego. Jednocześnie w realizacji jest 14 kolejnych zadań, na które czekają mieszkańcy wielu regionów naszego kraju – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Inwestycja obejmowała rozbudowę drogi w istniejącym i budowę częściowo w nowym śladzie. Wybudowano dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki, dwie pary zatok autobusowych, przejścia dla pieszych z azylami oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Droga krajowa nr 51 w tym rejonie stanowi północny wylot z Olsztyna w kierunku granicy państwa. Dzięki budowie obwodnicy poprawione zostały parametry drogi krajowej. Umowę na realizację tego zadania w systemie tradycyjnym GDDKiA podpisała w grudniu 2020 roku. Koszt prac budowlanych wyniósł 26 mln zł, a łączny koszt inwestycji to ok. 35 mln zł. Inwestycja została zrealizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. 

W ramach Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km.  W realizacji jest 14 zadań o długości blisko 115 km, a w przygotowaniu 85 obwodnic.

Obwodnica Smolajn jest jednym z działań mających poprawić warunki podróżowania na DK51 pomiędzy Lidzbarkiem Warmińskim a Olsztynem. W rozbudowie jest odcinek Smolajny - Kosyń, z którym w przyszłości połączy się planowana obwodnica Dobrego Miasta.

Początek strony