Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Minister Infrastruktury wprowadził obwieszczeniem tymczasowe odstępstwa od zasad  wykonywania transportu drogowego, a ściślej od czasu prowadzenia samochodów ciężarowych.

Od 12 sierpnia do końca września będzie można stosować inne, bardziej liberalne zasady prowadzenia pojazdów i odbierania odpoczynku.

Ministerstwo tłumaczy zmiany koniecznością zapewnienia płynności dostaw towarów, w sytuacji wprowadzonych sankcji na Rosje i Białoruś, i zagrożenia nieregularnych dostaw towarów.

I tak, zamiast 9 godzin dziennie będzie można jechać ciężarówką w Polsce 11 godzin, a  limit tygodniowy wynosi nie 56, a 60 godzin. Ponadto przerwy w prowadzeniu ciężarówki można zaczynać po 5,5 godzinach nieprzerwanej pracy,  a nie po 4,5 godzinach. Takie odstępstwa muszą być uwidocznione na wydruku z tachografu.

Początek strony