Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Są dane o wynikach największego  koncernu ciężarowego za drugi kwartał. Ilości i wskaźniki są pozytywne.

Daimler Truck Holding AG  kontynuował rentowną ścieżkę wzrostu w II kwartale, zwiększając sprzedaż jednostkową, przychody i skorygowany EBIT. Spółce udało się zwiększyć sprzedaż jednostkową Grupy rok do roku do 120 961 sztuk w II kwartale 2022 r. (+4%, II kwartał 2021 r.: 116 845 lokali). Dzięki dodatniej sprzedaży jednostkowej, poprawie cen netto, przychody Grupy znacząco wzrosły o 18% do 12,1 mld euro (II kwartał 2021 r.: 10,2 mld euro). ‎

‎EBIT Grupy wzrósł o 15% do 1 010 mln EUR. Skorygowany zwrot ze sprzedaży RoS  wynosi 8,0 % (II kwartał 2021 r.: 8,1 %).‎

‎Martin Daum, dyrektor generalny Daimler Truck: "Jesteśmy w połowie naszego pierwszego roku jako niezależna firma i z EBIT w wysokości miliarda euro w drugim kwartale, nasze wyniki i osiągnięcia są mocnym fundamentem, na którym można budować".‎

‎Jochen Goetz, dyrektor finansowy Daimler Truck: "Biorąc pod uwagę ciągłe wyzwania związane z łańcuchem dostaw, cenami surowców i energii, możemy być zadowoleni z naszych wyników w drugim kwartale. Nasze cele finansowe na 2022 rok pozostają bez zmian. Jednak bieżący rok będzie nadal wymagający, szczególnie po stronie kosztów. "‎

‎‎Segment Mercedes-Benz osiągnął EBIT  w wysokości 512 mln EUR i RoS w wysokości 10,5 %. w tym dwa pozytywne efekty specjalne. Chodzi o dochody z licencji w Chinach.

‎Segment Trucks Ameryka Północna, osiągnął EBIT  w wysokości 523 mln euro i RoS na poziomie 10,2%, realizując – zgodnie z oczekiwaniami – znacznie silniejszy drugi kwartał.  ‎

‎Założenie perspektywiczne Daimler Truck zakłada, że ogólne warunki makroekonomiczne będą nadal stosunkowo korzystne dla globalnego popytu na pojazdy użytkowe w drugiej połowie 2022 r. Jednak podaż, a nie popyt, jest nadal czynnikiem ograniczającym. Daimler Truck nadal oczekuje, że jego przychody na poziomie Grupy wyniosą od 48,0 do 50,0 mld euro w 2022 roku.

Jak widać na wykresie, dostawy trucków skaczą, ale zamówienia pogorszyły się. ‎

‎Perspektywy Daimler Truck są szczególnie uzależnione od dalszego rozwoju wojny na Ukrainie i jej wpływu na gospodarkę światową, a także rozwoju bardzo wysokiej presji inflacyjnej i związanych z nią podwyżek stóp procentowych przez bank centralny. ‎

 

Początek strony