Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Nowa analiza przeprowadzona przez Fraunhofer Institute  ISI na zlecenie Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) pomoże rządom i operatorom infrastruktury określić, gdzie należy stawiać ładowarki dla ciężarówek.

„Jeśli w całej UE zostanie szybko zainstalowana wystarczająca liczba stacji ładowania, ich popularność na rynku wzrośnie wykładniczo w nadchodzących latach” – powiedział Martin Lundstedt, przewodniczący Rady ds. Pojazdów Użytkowych ACEA i dyrektor generalny Volvo Group.
„Biorąc pod uwagę, że obecnie prawie całkowicie brakuje stacji ładowania dostosowanych do konkretnych potrzeb samochodów ciężarowych, stojące przed nami wyzwanie jest ogromne. Dlatego chcemy pomóc rządom i interesariuszom z branży skierować swoje inwestycje tam, gdzie są najbardziej potrzebne” – wyjaśnił Lundstedt.
 Ponieważ operatorzy ciężarówek przestawiają się na pojazdy elektryczne, jest mało prawdopodobne, że zmienią swój styl jazdy. Celem tego badania jest zatem dokładne określenie, gdzie kierowcy zatrzymują się dzisiaj i które z tych postojów dla ciężarówek są najczęściej używane.  

Fraunhofer ISI przeanalizował współrzędne GPS około 400 000 ciężarówek eksploatowanych w całej Europie przez okres 12 miesięcy, skupiając się na czasie postojów w poszczególnych lokalizacjach. Analiza wykazała, że 10% lokalizacji najczęściej odwiedzanych przez ciężarówki w Europie (ponad 3 000) odpowiada za około 50% (78 000) wszystkich postojów wykonywanych przez ciężarówki.
 Mając to na uwadze, ACEA wzywa rządy krajowe do zapewnienia, aby najpóźniej do 2027 r. 10% najlepszych miejsc postoju ciężarówek w ich krajach było wyposażone w odpowiednie ładowarki elektryczne. Dokładne lokalizacje wszystkich postojów ciężarówek w 29 krajach Europy są pokazane na pięciu mapach regionalnych.
 Mapy rozróżniają także różne czasy postojów ciężarówek – krótkie postoje (poniżej godziny) i długie (nocne parkowanie). Jest to ważne, ponieważ czas trwania określa potrzeby ładowania, takie jak czas dostępny na pełne naładowanie i wymaganą moc wyjściową. Mapy wskazują również dokładnie, gdzie znajdują się najczęściej używane postoje dla ciężarówek (głównie na obszarach postojowych wzdłuż autostrad, siedzib firm, węzłów logistycznych i portów).
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Początek strony