Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Na początku nowego roku finansowego Schmitza, przedstawiciele udziałowców i rodzin właścicieli spotkali się, aby formalnie udokumentować współpracę na kolejne dziesięć lat oraz potwierdzić strategiczną orientację i  rozwój rodzinnej firmy.

Pandemia  i skutki wojny na Ukrainie spowodowały dużą niepewność zarówno na poziomie osobistym, jak i gospodarczym. Jako firma produkcyjna Schmitz Cargobull bezpośrednio odczuła wzrost cen surowców i energii oraz spowolnienie ożywienia gospodarczego. Jednocześnie firma stawia na ciągły wzrost i większą wydajność.

„W tych nieprzewidywalnych czasach jest dla nas bardzo ważne, abyśmy okazywali naszą jedność i solidarność z firmą i jej pracownikami, a jednocześnie zapewniali orientację w przyszłości”, wyjaśnia Andreas Schmitz, Prezes Zarządu Schmitz Cargobull AG, i jeden z trzech udziałowców.

„Ten silny sygnał długoterminowej ciągłości potwierdza kurs wyznaczony przez kierownictwo firmy. I z powodzeniem pokonujemy wyzwania i kryzysy ostatnich lat. Jest to również wyraz naszego przekonania, że Strategia 2025 kładzie właściwy nacisk na pomyślną przyszłość firmy – dodaje Dirk Hoffmann, Przewodniczący Rady Nadzorczej Schmitz Cargobull AG i przedstawiciel jednej z rodzin właścicieli.

„Jako akcjonariusze jesteśmy zjednoczeni i myślimy  o przyszłości. W następnej dekadzie będziemy kontynuować zrównoważony rozwój firmy i razem będziemy z całą mocą realizować cele strategiczne”, Bernhard Schmitz, członek rady rodzinnej.

Schmitz Cargobull AG jest w równych udziałach własnością trzech rodzin: Andreasa Schmitza i dr Heinza Schmitza, Bernharda Schmitza i Petera Schmitza oraz Dirka Hoffmanna. Przedstawiciele trzech rodzin właścicieli spotykają się okresowo, aby między innymi ustalić strategiczne warunki ramowe dla Schmitz Cargobull AG.

Podpis: od lewej: Peter Schmitz, Bernhard Schmitz, Andreas Schmitz i Dirk Hoffmann.

Z roczną produkcją około 42 500 naczep Schmitz Cargobull AG jest wiodącym w Europie producentem naczep, przyczep i nadwozi  Firma osiągnęła sprzedaż w wysokości około 1,74 miliarda euro w roku obrotowym 2020/21. 

Początek strony