Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Daimler Truck znacząco zwiększył sprzedaż grupy w minionym roku obrotowym. 455 000 sztuk, to  około 20% więcej ciężarówek i autobusów  sprzedanych na całym świecie w 2021 r.

Podczas gdy popyt pozostał silny w całym roku,  w drugiej połowie, ograniczenia podaży spowolniły produkcję i ograniczały  wzrost, zwłaszcza w przypadku pojazdów ciężarowych w USA i Europie.

Nowo utworzony, niezależny Daimler Truck przedstawi dane dotyczące sprzedaży jednostkowej w oparciu o dane segmentów biznesowych  w dniu 24 marcu 2022 .

Sprzedaż jednostkowa w tys.

Rok finansowy 2020

Rok obrotowy 2021

Zmiana

 

Mercedes-Benz  118  141 + 20%

Ciężarówki Ameryka Północna  139  162 + 17%

Ciężarówki Azja  110  143 + 30%

Autobusy   19  19   + 0%

Grupa    378   455  + 20%

Początek strony