Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Rejestracje nowych ciężarówek pobiły wszelkie rekordy, ale mimo wszystko import używanych pojazdów był większy.

W grudniu 2021r. zarejestrowano 3 818 pojazdów użytkowych pow. 3,5t, W grupie samochodów ciężarowych poprawę zanotowaliśmy we wszystkich kategoriach składowych. Motorem napędowym były jak zwyczajowo ciągniki samochodowe, których liczba wzrosła o +78% .

W całym 2021 roku przybyło 34 040 nowych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t. co oznacza wzrost o 53,6% . W grupie samochodów ciężarowych rejestracji było więcej o 58,1%.

W 2021r. sprowadzono 35 626 używanych pojazdów użytkowych (+20,7%; +6 121 szt.), w tej liczbie znalazło się 32 908 samochodów ciężarowych (+21,1%; +5 732 szt.) i 2 718 autobusów (+16,7%; +389 szt.). Wszystkich sprowadzonych używanych pojazdów było ponad 4,7% więcej niż zarejestrowano w tym czasie nowych.

W 2021 roku rynek samochodów ciężarowych o dmc pow. 3,5 t wyniósł 32 684 szt. co przełożyło się na 58,1% wzrost (+12 012 szt.).

W grudniu 2021r. w rankingu marek wśród podwozi samochodów ciężarowych i specjalnych, pierwsze miejsce zajęła SCANIA (169 szt.) z 24% wzrostem r/r. Drugi był MAN (155 szt.) i trzecie IVECO 149 szt.. Czwarte miejsce w tej grupie zajął MERCEDES-BENZ po wydaniu 125 szt. a piąty był DAF z rezultatem 109 szt. szóste VOLVO z wynikiem 105 szt. a kolejne RENAULT wydało 74 szt.

Wśród ciągników samochodowych w grudniu 2021 r. najwięcej zarejestrowało VOLVO (771 szt.; +234% r/r: +110% m/m), następnie MAN 501 szt. (+79% r/r i +87% m/m). Na trzecim miejscu DAF z liczbą 482 szt. (+5%3 r/r i -15% m/m), a za nim na czwartym MERCEDES-BENZ (417 szt.; +1% r/r i +37% m/m). Pierwszą piątkę zamknęła SCANIA (319 szt.; +159% r/r; +6% m/m).

Rejestracje samochodów najcięższych o DMC od 16t. (łącznie podwozi i ciągników) objęły w listopadzie 2021r. 3 394 szt. Było to więcej o 1 391 szt. niż rok wcześniej (+69%) i o 779 szt. (+30%.) niż miesiąc wcześniej. Pierwsze miejsca w tej grupie zajęły: VOLVO (873 szt.; +186% r/r, MAN był drugi (614 szt.; +73%) i następny DAF (570 szt.; +43%) a za nim MERCEDES-BENZ (497 szt.; +3%) i SCANIA (488 szt.; +88%)

W ogólnym rankingu marek w grudniu 2021 r. w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t na pierwszym miejscu VOLVO– wydało 876 szt. uzyskał 24% udz. w rynku, ze wzrostem +177% r/r. Zyskało 10,1 pkt. proc. Za nim MAN 656 szt. (+56%). Jego udział ( 18%) był niższy niż w ub.r. o 0,4 pkt. proc. Za nim DAF zarejestrował 591 szt. (-10%) uzyskał ponad 16 % udział w rynku, wobec 17,4% rok wcześniej. Czwarty MERCEDES-BENZ 542 szt. (+1%), która zajął 15% rynku. Piątkę zamknęła SCANIA po rejestracji 488 szt. wobec 259 szt. rok wcześniej.

Od początku 2021 r. zarejestrowano 32 684 samochody ciężarowe pow. 3,5t. Wzrost wyniósł 58,1%. W całej grupie znalazło się 24 890 ciągników i ich liczebność zwiększyła się porównaniu z poziomem w 2020r. o 10 425 szt. (+72,1%). Wśród nich na czele niezachwianie jest DAF z liczbą 6 445 rejestracji (+69%). Zmniejszył udział w rynku ( -0,5 pkt. proc.) do 26%. Za nim VOLVO (4 676 szt. +77%) powiększył udział o 0,5 pkt. proc. do 19% rynku. Na trzecim miejscu jest MERCEDES-BENZ po rejestracji 4 150 szt. (+86%; niespełna 17% udz.) zyskał 1,3 pkt. proc. udziału. Na czwartym MAN z udziałem niespełna 15% - (3 624; +63%) i SCANIA z 14% udziałem (3 491 ; +52%).

W tym samym czasie br. wydano 7 794 kompletnych lub skompletowanych podwozi (+25,6%; +1587szt.). Wśród nich liderem został MAN (1 518 szt. 19% udz.) i vice liderem MERCEDES-BENZ (1 295 szt.; 17% udz.). Na trzeciej pozycji IVECO (1 213 szt. i 16% udz.). Dwie kolejne marki tej kategorii dzieli tylko 70 szt. rejestracji marka SCANIA (1084) a na piątej jest teraz DAF (1014)

W ogólnym rankingu marek w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t od początku 2021r. najwięcej pojazdów wydał DAF (7 459; +68%). Drugie było VOLVO (5 558; 62%) i wyprzedza markę MERCEDES-BENZ(5 445; +62%). MAN jest czwarty (5 149 szt. +47%). Piąta SCANIA (+52%) po wydaniu 4 575 szt.

Wśród samochodów najcięższych o DMC od 16t; które stanowią ponad 92% rynku samochodów ciężarowych, od początku 2021 w ogólnym rankingu – pierwszy jest DAF (7 348 szt.; 24% udz.) po wzroście o 70 %. Na drugim miejscu VOLVO (5 544 szt.; 18% udz.) , wzrost o 62% a trzeci MERCEDES-BENZ (5 008 szt.; +82% i 17% udz.). Tuż za podium MAN (4 628 szt.; +56%; 15% udz.). Pierwszą piątkę zamknęła SCANIA (4 575 szt.; +52% i 15% udz.). Marki w drugiej piątce są bardzo zróżnicowane RENAULT (1 572), IVECO (1 031), a dalej FORD TRUCKS (420) ale z najwyższym wzrostem o 188%.

Od początku 2021 roku przybyło 1 356 autobusów o dmc pow. 3,5t, mniej o 8,7% niż w 2020r. W ogólnym rankingu marek pierwsze miejsce ma MERCEDES-BENZ, który wydał 517 autobusów (-14%) z dużą przewagą nad drugą marką - SOLARIS (374 szt. +1%). Trzecie IVECO z rejestracją 118 szt. i wzrostem o 97% w skali roku. Dalej MAN (85 szt.-13%) i AUTOSAN (60 szt.) zamyka pierwszą piątkę.

W grupie pojazdów najcięższych od 16t. w 2021r. przybyło 671 autobusów, podczas gdy rok wcześniej było ich 754. Najmocniej w tej grupie są reprezentowane marki: SOLARIS (358 szt.), MERCEDES-BENZ (77 szt.) i AUTOSAN (60 szt.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek strony