Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Pakietu mobilności, zmienia zasady wynagradzania kierowców, a także zaostrza drastycznie odpowiedzialność przewoźników, osób zarządzających transportem i kierowców za naruszenia zasad i warunków wykonywania transportu drogowego.

Jeśli ustawa wejdzie w życie diety i ryczałty wypłacane kierowcom traktowane będą jako elementy wynagrodzenia podlegające opodatkowaniu i objęciu składkami na ubezpieczenia społeczne. Jest szansa na zrekompensowanie wzrostu kosztów pracy bo zaproponowano naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne tak jak u pracowników zatrudnionych przez polskich przedsiębiorców zagranicą. Jednak np. TLP szacuje wzrost kosztów pracy o co najmniej 17,5%, co przekłada się na wzrost całkowitych kosztów przewozu drogowego średnio o co najmniej 5,5%.

TLP w ramach prac legislacyjnych będzie próbowało m .in. zmniejszyć liczbę wymaganych miejsc do parkowania pojazdów oraz wprowadzenia większych zwolnień w zakresie ubezpieczeń społecznych dla przewoźników wykonujących międzynarodowe przewozy wyłączone z delegowania. J

Pakiet Mobilności wchodzi w częściach w lutym i w maju 2022. Jedna ze zmian dotyczy objęcia osób wykonujących przewozy pojazdami 2,5 do 3,5 ton DMC, przepisami o międzynarodowym transporcie drogowym.

Początek strony