Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Zima przypomniała o sobie, a na drogach krajowych można spotkać większą liczbę pojazdów zimowego utrzymania. Od początku roku, w zależności od warunków pogodowych, na drogach pracowało od ok. kilkudziesięciu do blisko 1100 pojazdów zimowego utrzymania.

Choć odczucia kierowców są często inne niż drogowców, fakty mówią najlepiej. Najwięcej pracowników i sprzętu do zimowego utrzymania wyjechało na nasze drogi w środę i czwartek, 13 i 14 stycznia. Pierwszego dnia było to ok. 1100 pojazdów, a drugiego ponad 900. To mniej niż połowa z 2500 pojazdów, w tym m.in. pługów, pługosolarek czy pługów wirnikowych, jakie w tym sezonie zimowym będą dbać o odśnieżanie dróg krajowych i walkę z oblodzeniem na ponad 20 000 km dróg (dróg krajowych i dodatkowych jezdni, np. dróg serwisowych).

Prace przy utrzymaniu dróg realizowane są, przez wykonawców wyłonionych w drodze przetargów, z którymi GDDKiA zawarła umowy na utrzymanie całej sieci. W obecnym sezonie zimowym do utrzymania dróg krajowych przewiduje się zużycie około 470 tys. ton soli drogowej, 2,3 tys. ton chlorku wapnia i 42 tys. ton materiałów uszorstniających.

GDDKiA korzysta z dostępnych prognoz pogody, a dla potrzeb operacyjnych na sieci dróg krajowych zainstalowano ok. 1 100 kamer oraz ok. 550 stacji meteorologicznych zapewniających podgląd na drogi krajowe, pomiar temperatury i wilgotności powietrza, temperatury nawierzchni, siły i kierunku wiatru.

Przypomnijmy, że utrzymanie dróg krajowych prowadzone jest w jednym z czterech standardów, przy czym najwyższym standardem objęte są drogi szybkiego ruchu, a drugim większość z pozostałych dróg zarządzanych przez GDDKiA.

 


W standardzie I -jest około 4,8 tys. Km . Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi i nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe może występować do 6 godz.

W standardzie II - jest około 11,2 tys. km.

Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe i warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości nieutrudniającej ruchu może występować do 6 godz. 

W standardzie III - około 2,0 tys. km, jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na skrzyżowaniach z innymi drogami publicznymi utwardzonymi, na skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, na odcinkach o pochyleniu >4%, na przystankach autobusowych.

W standardzie I V - około 2,6 tys. km. 

GDDKiA apeluje o przepuszczanie powolnych i szerokich pługów i piaskarek by mogły wykonywać swoją pracę.

 

 

 

Początek strony