Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Współpraca w zakresie transportu drogowego oraz rozwój przygranicznej infrastruktury drogowej były głównymi tematami rozmów ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i wiceministra Rafała Webera z ministrem infrastruktury Ukrainy, Vladyslavem Kriklijem i wiceminister Natalią Forsjuk.

Rozmowy z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną odbyły się w formie wideokonferencji 17 listopada 2020 r. Uczestniczyli w niej również polscy przedstawiciele m.in. ambasad, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, a także reprezentanci przewoźników drogowych obu stron.

Przedstawiciele polskich transportowców zwrócili uwagę na problemy, jakie występują podczas przekraczania granicy polsko-ukraińskiej. Minister Andrzej Adamczyk zaznaczył, że oczekiwania branży oraz propozycje rozwiązań obecnej sytuacji brane są pod uwagę w wypracowaniu rozwiązań korzystnych dla obu stron.

Rozmawiano m. in. o możliwości poprawy stanu infrastruktury granicznej i przygranicznej po stronie ukraińskiej, która stanowi przedłużenie polskich odcinków dróg (m.in. autostrady A4 i drogi ekspresowej S12). Minister Adamczyk podkreślił, że w celu zwiększenia przepustowości przejść granicznych, przy jednoczesnym zachowaniu skutecznej kontroli, konieczne jest dostosowanie sieci dróg dojazdowych do tych przejść. Niewystarczające tempo działań po stronie ukraińskiej w zakresie rozwoju infrastruktury granicznej i przygranicznej jest jednym z czynników powodujących kolejki na granicach.
Kwestie dotyczące zezwoleń na rok 2019 i 2020, w tym dokładna liczba oraz podział na kategorie, zostanie ustalona przez polsko-ukraińską Komisję Mieszaną ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Uzgodnione kontyngenty pozwolą polskim przewoźnikom zaplanować działalność transportową na przyszły rok .

 

Początek strony