Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Volkswagen AG oraz 11 innych firm motoryzacyjnych i przemysłowych jednoczą siły na rzecz przyszłości bezemisyjnej.

Unia Europejska zobowiązała się do zerowej emisji netto do 2050 r., co jest zgodne z porozumieniem CEO Alliance oraz własnymi strategiami dekarbonizacji przedsiębiorstw. Wszyscy członkowie popierają cele Paryża 2050, czyli
Zielony ład UE i mają ambicję podniesienia celów klimatycznych UE. Reprezentują różne gałęzi przemysłu generujące łącznie 600 miliardów euro rocznych przychodów i zatrudniają 1,7 miliona ludzi. CEO Alliance kieruje swoje wysiłki w zakresie dekarbonizacji: łączy sektory i strategie, identyfikuje potencjał współpracy i wspiera projekty i inwestycje dla zrównoważonej gospodarki i społeczeństw.
Członkowie Aliansu uczestniczyli wirtualnie i fizycznie. W Stuttgarcie obecni byli; Georg Kell, (doradca), Henrik Henriksson (Scania), Peter Weckesser (Schneider Electric), Thierry Vanlacker (AkzoNobel), Herbert Diess (Volkswagen), Connie Hedegaard (doradca) i Björn Rosengren (ABB).
Na spotkaniu inauguracyjnym w Stuttgarcie, przedstawiciele branży podkreślali sojusz: „Cele klimatyczne Unii Europejskiej są wykonalny. Nasze branże nie blokują się, ale raczej wspierają przejście w kierunku neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Widzimy potencjał wzrostu dla wszystkich branż. Członkowie CEO Alliance zobowiązali się już zainwestować ponad 100 miliardów euro w dekarbonizację na najbliższe lata. Każdy członek zdefiniował własne
strategie dotyczącą dekarbonizacji poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla w odpowiedniej wartości.
Członkowie zgadzają się również, że transformacja w kierunku zerowej emisji dwutlenku węgla netto musi nastąpić na podstawie szerokiego konsensusu publicznego. CEO Alliance chce przyczynić się do tego konsensusu,
oraz zawarcie umowy społecznej, poprzez intensyfikację dialogu między interesariuszami z sektora prywatnego, sektora publicznego i społeczeństwa obywatelskiego.
CEO Alliance reprezentuje członków z kluczowych sektorów przemysłu: ABB, AkzoNobel, Eon, Enel,Iberdrola, A.P. Møller Maersk, Philips, SAP, Scania, Schneider Electric, Siemens i Volkswagen.
Po pierwszym wspólnym piśmie skierowanym do Komisji Europejskiej w czerwcu 2020 r.,był to pierwszy kontakt twarzą w twarz.

 

 

 

 


Początek strony