Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Na wyniki tego giganta za II kwartał czekało wielu. Przychody Daimlera  spadły o 29 proc. ale…

Na kluczowe liczby duży wpływ miała pandemia korony i wynikający z niej spadek popytu na samochody osobowe, dostawcze, ciężarówki i autobusy. Całkowita sprzedaż Grupy spadła o 34% do 541 800 samochodów osobowych i dostawczych (II kwartał 2019: 821 700). Przychody spadły znacznie, o 29% do 30,2 mld euro (II kwartał 2019: 42,7 mld euro). Kluczowy wskaźnik EBIT wyniósł – minus 1682 mln euro (II kwartał 2019: minus 1558 mln euro). Skorygowany EBIT, odzwierciedlający podstawową działalność, wyniósł -708 mln EUR (II kwartał 2019: plus 2447 mln EUR). Strata netto wyniosła 1906 mln euro (II kwartał 2019: strata netto w wysokości 1242 mln euro). Wolne przepływy pieniężne w przemyśle były dodatnie w kwartale, a płynność netto w przemyśle utrzymała się na solidnym poziomie w porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 roku.
Ola Källenius, Prezes Zarządu Daimler AG i Mercedes-Benz AG: „Z powodu bezprecedensowej pandemii COVID-19 musieliśmy przetrwać trudny kwartał. Ale nasza płynność przemysłowa netto jest świadectwem skutecznej kontroli kosztów i zarządzania środkami pieniężnymi, które musimy nadal egzekwować. Widzimy teraz pierwsze oznaki ożywienia sprzedaży - szczególnie w samochodach osobowych Mercedes-Benz, gdzie obserwujemy duży popyt na nasze topowe modele i pojazdy zelektryfikowane. Idąc dalej, jesteśmy zdecydowani kontynuować ulepszanie bazy kosztowej naszej firmy. Jednocześnie dążymy do naszych kluczowych celów strategicznych: przewodzenia w elektryfikacji i cyfryzacji ”.
Daimler przeciwdziałał spadkowi popytu, szybko wstrzymując produkcję w marcu, kwietniu i maju oraz wprowadzając pracę krótkoterminową. Aby zabezpieczyć siłę finansową firmy, ograniczono wydatki, a inwestycje skoncentrowano na najbardziej krytycznych przyszłych projektach. Kapitał obrotowy był zarządzany ostrożnie, z naciskiem na redukcję zapasów. Środki te okazały się skuteczne: na koniec drugiego kwartału płynność netto działalności przemysłowej wyniosła 9,5 mld euro (koniec I kwartału 2020: 9,3 mld euro).
Sprzedaż Mercedes-Benz Cars & Vans spadła o 30% do 480800 pojazdów.
Dywizja Daimler Trucks & Buses wykazała spadek sprzedaży o 55%, do 61000 pojazdów w drugim kwartale (II kwartał 2019: 134.900). Skorygowany zysk operacyjny wyniósł -747 mln EUR (II kwartał 2019: plus 834 mln EUR).Co zachęcające, liczba zamówień rozwija się obecnie pozytywnie w prawie wszystkich głównych regionach.
W Daimler Mobility liczba nowych transakcji spadła o 24% do 14,0 mld euro w drugim kwartale (II kwartał 2019: 18,4 mld euro).
Z dzisiejszej perspektywy należy się spodziewać znacznego spadku globalnej produkcji gospodarczej w całym 2020 roku. Daimler zakłada, że ​​związany z pandemią spadek sprzedaży jednostkowej nie zostanie skompensowany w pozostałej części tego roku.
Zakładając, że ożywienie gospodarcze utrzyma się w drugiej połowie roku i że na kluczowych rynkach zbytu nie będzie nowej większej fali zakażeń COVID-19, Daimler oczekuje, że zarówno EBIT Grupy, jak i wolne przepływy pieniężne z działalności przemysłowej będą dodatnie w 2020, ale niższe niż w roku poprzednim.

 

Początek strony