Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Jesteśmy bardzo mocni w nowych samochodach użytkowych. A w segmencie ciężarówek jesteśmy nie tak daleko za Francją, która jest na drugim miejscu w Unii i Anglią.

W grudniu 2022 r. rejestracje nowych pojazdów użytkowych w UE spadły o 5,1%, ponieważ braki części nadal ograniczały dostępność pojazdów. Wszystkie segmenty pojazdów wypadły gorzej niż w grudniu 2021 r., co złożyło się na ogólny ujemny wynik.  Francja i Włochy odnotowały straty (spadek odpowiednio o 14,2% i 8,3%). Jednak Hiszpania odnotowała solidną poprawę (+15,2%), podobnie jak Niemcy (+8,4%).  A ogółem w 2022 r. unijny rynek pojazdów użytkowych skurczył się o 14,6% do 1,6 mln sztuk, przy czym wolumeny spadły poniżej poziomu z roku pandemii 2020 (1,7 mln sztuk). Było to spowodowane przede wszystkim bieżącymi problemami z łańcuchem dostaw, które wpłynęły na dostępność pojazdów przez cały rok. Ogólnym wynikom regionu nie pomogły cztery kluczowe rynki, które odnotowały dwucyfrowe spadki procentowe: Francja (-17,7%), Hiszpania (-16,7%), Niemcy (-11,0%) i Włochy (-10,5%).

Grudniowe rejestracje nowych samochodów dostawczych spadły o 5,1%, do łącznej liczby 120 503 sztuk sprzedanych w całej Unii Europejskiej.

Wyniki za cały rok 2022 były o 18,1% niższe niż w 2021 r., przy prawie 1,3 mln nowych lekkich samochodów dostawczych zarejestrowanych w UE. Z wyjątkiem Cypru (+1,2%), wszystkie rynki regionu odnotowały spadki, w tym cztery główne: Hiszpania (-21,3%), Francja (-19,5%), Niemcy (-13,0%) i Włochy (-12,3%) ).

W samym grudniu rejestracje nowych ciężkich pojazdów użytkowych w UE spadły o 1,9% rok do roku. Na ujemny wynik regionu w dużej mierze złożyły się wyniki jego największych rynków. Niemcy – wiodący rynek ciężkich samochodów ciężarowych pod względem wolumenu – odnotowały największy spadek (-18,8%), a następnie Polska (-10,4%) i Francja (-6,7%). Z drugiej strony Hiszpania i Włochy odnotowały znaczny wzrost, odpowiednio o 28,4% i 22,0%.

Co jednak ważniejsze, w 2022 r. w całej Unii Europejskiej zarejestrowano łącznie 256 020 ciężkich samochodów ciężarowych, co oznacza wzrost o 6,5% rok do roku. Patrząc na największe rynki regionu, tylko Niemcy pozostały w ubiegłym roku na minusie (-0,9%). Wszystkie pozostałe rynki dużych ciężarówek w UE odnotowały poprawę: Hiszpania (+13,6%), Polska (+6,6%), Włochy (+5,1%) i Francja (+2,3%).

Z kolei w grudniu rejestracje nowych średnich i ciężkich samochodów ciężarowych spadły o 3,2%, do 24 470 sztuk sprzedanych w UE. Rejestracje  w 2022 r. wzrosły o 3,5% dzięki znacznym wzrostom zarejestrowanym od sierpnia do listopada.

W ostatnim miesiącu 2022 r. unijny rynek nowych autobusów i autokarów skurczył się o 17,2%.  Ogółem w 2022 r. liczba rejestracji nowych autobusów i autokarów w UE spadła o 5,1%.

Organizacja producentów ACEA właśnie podała najnowsze wyniki.

Początek strony